Ansök till ett unikt affärsutvecklingsprogram

2019-12-12 11:14

Nu har du som vd eller styrelseledamot möjlighet att delta i ett strategiskt affärsutvecklingsprogram för att skapa tillväxt och ökad konkurrenskraft för ditt företag. Vi erbjuder 15 personer en plats i programmet som nu har fått ändrat startdatum: 27-28 februari 2020.

Dagens snabba tekniska utveckling innebär utmaningar för företagen. Som en del av Region Västernorrlands projekt SMART industri 2.0, med syfte att stärka industrins konkurrenskraft och gynna länets tillväxt, erbjuder vi nu dig som företagare inom ett litet eller medelstort industriföretag eller industrinära tjänsteföretag i Västernorrland, möjlighet till ett unikt affärsutvecklingsprogram.

Det är fem utbildningstillfällen från februari till september, där du får fördjupa dig inom:

  • Strategi och tillväxt
  • Nya affärsmodeller
  • Tillväxt och kapitalförsörjning
  • Digitalisering och transformation
  • Förändringsledning

Under utbildningsperioden får du dessutom möjlighet att utbyta erfarenheter, fördjupa ditt kontaktnät och få stöd kring konkreta problemställningar.

Projektet och affärsutvecklingsprogrammet finansieras av Tillväxtverket, men omkostnader i form av mat, logi och lokaler bekostas av deltagarna själva.

Mer information

Läs mer, ansök eller tipsa om företag vi borde kontakta på www.rvn.se/SMARTprogram.


Tillbaka till toppen