Antal bekräftade fall i länets kommuner

2020-05-11 14:14

Nu börjar Region Västernorrland redovisa antalet bekräftade fall av covid-19 på kommunnivå. - Vi har smittspridning i hela länet och bekräftade fall i samtliga av länets kommuner, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.

I dagsläget är det cirka en procent av Västernorrlands invånare som provtagits för covid-19. Framför allt är det de som behövt sjukhusvård och personer som insjuknat på särskilda boenden som provtagits hittills.

- Underlaget är för litet för att vi ska kunna dra några större slutsatser kring hur smittspridningen ser ut på kommunnivå, det vi kan konstatera är att smittspridning förekommer i hela länet, säger Hans Boman.

De allra flesta får lindriga symtom

De allra flesta som drabbas av covid-19 får bara lindriga symtom som vid en förkylning eller influensa.

- De flesta som smittas behöver inte söka vård och har därför heller inte varit aktuella för provtagning och syns inte i den här statistiken. För att få en tydligare bild av smittspridningen inom länet skulle vi behöva kunna provta en mycket större andel av befolkningen, säger Hans Boman.

Råden lika viktiga att följa i alla kommuner

Eftersom det nya coronaviruset förekommer i hela länet är det viktigt att alla följer myndigheternas rekommendationer för att hålla nere smittspridningen.

- Smittspridningen pågår inte bara i våra städer, utan överallt i samhället. Därför är det viktigt att vi fortsätter hålla avstånd till andra människor, undviker folksamlingar och följer hygienråden, säger Hans Boman.

Antalet bekräftade fall uppdateras veckovis

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Västernorrland redovisas på kommunnivå på rvn.se och siffrorna uppdateras en gång i veckan.

Antal bekräftade fall av covid-19 på kommunnivå i Västernorrland


Tillbaka till toppen