Antonia tittar på sin mobiltelefon, kyrkan i Härnösand syns suddigt i bakgrunden.
Antonia Bergström, samordnaren som kommunicerar med allmänheten på Facebook.

Antonia hamnade i hetluften på sociala medier

2021-07-19 07:00

Att sociala medier är viktiga verktyg för kommunikation med allmänheten visste Region Västernorrland sedan tidigare, men under pandemin blev det extra tydligt.

– Det har funnits ett stort behov av information och vår facebooksida har varit ett av de enklaste sätten för att få ut budskap snabbt och samtidigt kunna ha dialog med allmänheten, säger Antonia Bergström.

Innan pandemin jobbade hon främst med medborgardialog och rättighetsfrågor, bland annat med pensionärsrådet, nationella minoriteter och barnkonventionen. I mars 2020 blev trycket på regionens facebooksida så stort att Antonia Bergström fick lägga större delen av sin arbetstid på att bemöta kommentarer och producera inlägg.

Porträttfoto av Antonia Bergström. Copyright Katarina Lövgren. Fotot får endast användas i medarbetarporträttet om Antonia Bergström

Stort informationsbehov under pandemin

– Innan pandemin har vi inte haft någon som jobbat heltid med facebooksidan, men inte helt otippat så ökade intresset för regionens verksamheter markant. Coronaviruset var nytt, frågorna var många och informationsbehovet stort. Då fick jag frågan om jag kunde tänka mig att hjälpa till. Det är främst jag och min kollega Agneta som jobbat med facebooksidan och desto fler kollegor som hjälpt till med bevakning både kvällar och helger, berättar hon.

Vissa dagar har det kommit upp emot tusen kommentarer på sidan, detta ofta i samband med att nya restriktioner eller ny information spridits från andra myndigheter.

– Det har stundtals varit svettigt, men främst kul och lärorikt. Vi som arbetat med det här har ingen medicinsk utbildning. Får vi frågor av medicinsk karaktär så försöker vi hänvisa till 1177 eller personens hälso- eller vårdcentral. Vi har också fått en hel del kommentarer med rena konspirationsteorier under pandemins gång, säger Antonia Bergström.

Region Västernorrland har nu skapat rutiner för att bemöta den typen av kommentarer och döljer alla kommentarer och länkar som leder till ej bekräftad information.

Många fina kommentarer

– Men vi har oftast fått väldigt många fina kommentarer, folk har berömt och hejat på oss i kampen mot viruset. En fördel med en sådan här nära kontakt med invånare är att vi snabbt kan upptäcka brister i kommunikation eller om något inte fungerar som det ska. Den snabba input som kommer via sociala medier är värdefull, meddelar hon.

Antonia Bergström har nu börjat återgå mer och mer till sina tidigare arbetsuppgifter, men för Region Västernorrland har närvaron i de sociala medierna blivit ett mer prioriterat område där kommunikationsavdelningens medarbetare delar på ansvaret.

Om medarbetarporträtten

Under pandemin har många av våra medarbetare fått byta arbetsuppgifter. Under sex veckor i sommar får vi träffa 12 av dem som tagit sig an nya utmaningar i det omfattande lagarbete som krävts för att kunna hantera pandemin och vaccinationsarbetet.

Här kan du läsa övriga porträtt:

Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen