Är du gravid? Då är det extra viktigt att du vaccinerar dig!

2021-11-11 14:09

Det är viktigt att vara frisk inför sin förlossning. Därför är det extra viktigt för dig som är gravid att vaccinera dig.

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp.

- Det är en olycklig situation om du kommer till slutet av graviditeten utan att vara vaccinerad och får en allvarlig sjukdom då. Vi vet ju inte vilka som drabbas av allvarlig sjukdom och det bästa sättet att skydda sig är att vaccinera sig, säger Carin Nilses, mödrahälsovårdsöverläkare, Region Västernorrland.  

Vaccinera dig mot covid-19

De flesta som blir sjuka i covid-19 får milda sjukdomssymtom och behöver inte söka vård. Men en luftvägsinfektion som covid-19 kan bli allvarlig och innebära risker för gravida, särskilt i slutet av graviditeten. Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för tidig förlossning. Om du är gravid och vaccinerad mot covid-19 har du ett lika gott skydd som den övriga befolkningen som blivit vaccinerad.

- Det är också viktigt att din partner är vaccinerad så att hen inte smittar dig som är gravid. Att hamna i respirator och vara höggravid är en situation som vi på alla sätt måste undvika. Har du dessutom andra riskfaktorer som övervikt eller högt blodtryck eller är äldre så ökar det risken ytterligare, säger Carin Nilses.

Godkända vacciner

De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på att vaccinationen mot covid-19 har några negativa effekter på den gravida eller på fostret. Det har inte heller framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida efter en vaccination.

Alla gravida rekommenderas vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till alla gravida efter graviditetsvecka 12. Vaccinationen kan även göras tidigare om den gravida har riskfaktorer för allvarlig sjukdom såsom diabetes, fetma, högt blodtryck eller ålder över 35 år. Rådgör med din barnmorska eller läkare om vaccination före graviditetsvecka 12. Om du påbörjat vaccination med första dosen innan du blev gravid, tar du den andra dosen inom rekommenderat tidsintervall oavsett när i graviditeten det infaller.

Här kan du läsa mer.


Tillbaka till toppen