Snöig skylt med text Region Västernorrland

Arbete för ökad beredskap

2022-03-03 16:10

Kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget i Europa kan komma att påverka Region Västernorrlands verksamheter. Arbete är inlett för att regionen ska vara så förberedd som möjligt på de konsekvenser en långvarig konflikt kan få.

Arbete pågår sedan tidigare för att höja regionens beredskaps- och civilförsvarsförmåga och det jobbet snabbas nu på.

- Det är viktigt att våra verksamheter fungerar även i svåra förhållanden så vi måste vara förberedda både på väntande och, i den mån det går, oväntade händelser. Just nu arbetar vi med att hitta våra eventuella sårbarheter och snabbt genomföra möjliga åtgärder för att höja vår förmåga att hantera kriser, säger Åsa Bellander, regiondirektör.

Arbete pågår

Arbetsgrupper har formats för att ansvara för olika delar som exempelvis materielförsörjning, transportmöjligheter, informationssäkerhet, fastigheter och fysisk säkerhet. Krister Bjermert är Region Västernorrlands kanslichef och ansvarar för regionens säkerhets- och beredskapsfunktion.

- I våra arbetsgrupper finns medarbetare med bred kompetens och erfarenhet eftersom beredskapsfrågan spänner över många områden. Det kan handla om att säkra tillgång till livsmedel, medicin och sjukvårdsmateriel, att vara förberedda på att våra energi- eller datasystem attackeras eller att osanna uppgifter i syfte att skada sprids i våra kanaler, säger Krister Bjermert.


Tillbaka till toppen