Bildtext: Årets mottagare av regionens hållbarhetspris. Övre raden från vänster; Jan Norrgård, Mona Wärdell, Kai Gröhn. Nedre raden; Ulrika Arnesen, Caijsa Lunqvist.

Årets hållbarhetspris utdelade

2022-02-24 14:54

Region Västernorrland delar årligen ut ett internt och externt hållbarhetspris för att uppmuntra och belöna hållbarhetsarbete. Nu står det klart vilka som får priset för 2022.

Vinnaren av Region Västernorrlands externa hållbarhetspris på 20 000 kronor är Design i Västernorrland.

Motivering: ”För deras engagemang i Global Childrens Designathon som låter barn och ungdomar lära sig om och jobba med lösningar till FN’s globala hållbarhetsmål. I arbetet ges barnen möjlighet att möta ett vänland i en annan del av världen, och de löser saker tillsammans och får samtidigt lära sig om andra länder.”

- Det är jätteroligt att bli uppmärksammad med regionens hållbarhetspris, det är stort. Design i Västernorrland brinner för hållbarhetsarbete och också för barn och ungdomars framtid, säger Mona Wärdell, VD/projektledare Design i Västernorrland.

Fyra interna hållbarhetshjältar

Det interna hållbarhetspriset delas detta år ut med 10 000 kronor vardera till fyra mottagare som samtliga arbetat framgångsrikt med hållbarhet:

  • Ulrika Arnesen, samordnare, kvalitet och patientsäkerhet

Motivering: ”Ulrika har med kraft lyft in miljöfrågorna i verksamheten, och organiserat så att verksamheten på ett enkelt sätt kan ta del av vad som händer på området.”

  • Jan Norrgård, vaktmästare, transportenheten Sundsvall

Motivering: ”Jan har under ett långt arbetsliv i Region Västernorrland oavbrutet jobbat för att alla som arbetar på Sundsvalls sjukhus ska källsortera på rätt sätt. Hans kunskap och tålamod att utan pekpinnar upplysa om vikten av att återvinna avfallet är värd all heder.”

  • Caijsa Lundqvist, ambulanssjuksköterska, ambulansen Härnösand

Motivering: ”Med glädje, finurlighet och skämtsamhet blandat med allvar, har Caijsa med mottot ”den vinner som är trägen, de förlorar som ger upp” förändrat en icke miljömedveten arbetsplats till en framåtsträvande arbetsgrupp med miljömedvetenhet som inspiration.”

  • Kai Gröhn, undersköterska, akutmottagning Sollefteå

Motivering: ”Kai får alla på akuten att källsortera minutiöst noggrant och informerar snabbt de som är nya på arbetsplatsen. Om det kastas fel får han oss att plocka upp plasten ur sopkorgen och istället sortera den för återvinning. Strukturerat upp och gjort det lätt att göra rätt.”

Region Västernorrland vill genom miljöpriset uppmärksamma insatser av värde för vår gemensamma livsmiljö i Västernorrland. Både direkt miljöbefrämjande prestationer och forsknings- och opinionsbildande insatser kan belönas. Enskilda personer, organisationer, grupper, företag eller myndigheter i Västernorrland kan få priset.


Tillbaka till toppen