Nu har årets kulturstipendier delats ut

2019-11-20 13:44

Glaskonst, filmskapande, jazz och poesi är några av sakerna som årets kulturstipendiater ska använda sina stipendiepengar till.

Några av årets vinnare tog emot sina stipendier i samband med regionfullmäktiges sammanträde. Totalt delades 200 000 kronor ut till åtta stipendiater.

Region Västernorrlands kulturstipendier ska möjliggöra vidareutbildning, egen utbildning, förkovran eller egna projekt inom litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och andra jämställda områden. De sökande ska ha en tydlig regional anknytning. Stipendierna för unga går till personer mellan 16 och 25 år, medan arbetsstipendiet och kulturstipendiet går till sökande under 35 år.

Stipendium i klassen kulturella och kreativa näringar tilldelas en person eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Stipendium kan även tilldelas för genomförande av nyskapande projekt inom den kulturella och kreativa sektorn.

Årets stipendiater:

Från vänster: Vilma Gunnarsson, Sofia Wettainen, Olivia Norberg, Maja Källström och Vilhelmina Jacobson 

Sofia Wettainen, konstnär får Arbetsstipendium på 50 000 kr
Sofia är född 1986 och har sina rötter i Sollefteå och har därefter fått gedigna erfarenheter genom en kandidatexamen i arkitektur från Umeå Arkitekthögskola samt en i fri konst från Umeå Konsthögskola. Med hjälp av ett arbetsstipendium önskar hon skapa förståelse för och uppmärksamma människans relation till haven, vilken hon liknar med en mellanmänsklig kärleksrelation.

Motivering: Med ett brett grepp kring konsten i alla dess former, och med hållbarhet och människans relation till miljön i tanken, ser vi en sökande som på lång sikt kan bidra till en hållbar kulturvärld.


Erika Kristofersson Bredberg, glaskonstnär får Kulturstipendium på 30 000 kronor
Erika är född 1985 och kommer från Örnsköldsvik men har under de senaste åren gått glas- och keramikutbildning på Konstfack. I arbetet med glaskonst finner hon ro i naturen och vill inkludera sina hemtrakter i skapandet. Därför arbetar hon bland annat med att bygga en portabel brännugn, med syftet att bredda synen på glaskonst som konstform, och göra den tillgänglig för fler.

Motivering: Denna stipendiat vill etablera en traditionell men samtidigt subversiv konstform, samt verka brett i länet och bidra till kulturell utveckling. I sitt arbete visar hon en god konstnärlig kvalitet och förhåller sig till glaskonst på ett lekfullt sätt.


Ville Hulling, kommunikatör och filmskapare får Kulturstipendium på 30 000 kronor
Ville, född 1999, började redan under gymnasietiden i hemstaden Sundsvall tillverka illustrationer som han sålde, men ledde sig sedan in på filmbanan. I somras fick Ville pris för en kortfilm i Story filmfestival och ska representera Västernorrland i ytterligare en tävling i höst. Han studerar visuell kommunikation vid Malmö Högskola, med syfte att bredda och utveckla sitt visuella uttryck. 

Motivering: Ville utgör ett gott exempel på en mångbottnad västernorrlänning med ett öga för färg och form. Med ambition och kämpaglöd kan han på sikt utgöra ett exempel på en mycket spännande filmskapare och visuell kommunikatör.Maja Källström får Kulturstipendium för unga på 10 000 kr
Maja är född 1999 och är uppvuxen i Härnösand och har just börjat sina studier vid Bollnäs folkhögskola med inriktning folkmusik. Genom Härnösands Musik- och kulturskola upptäckte hon i tidig ålder sitt intresse för saxofonspel. Under sin uppväxt var Maja engagerad i såväl en folkmusikgrupp som storband, och är för nuvarande engagerad i ett musikkollektiv i Härnösand. För framtiden ser hon ett intresse i att kombinera jazz och lokal folkmusik i en unik kombo.

Motivering: Maja har genom sitt musicerande stor erfarenhet inom flera musikgenrer. Med stipendiet får hon möjlighet att kunna förkovra sig ytterligare inom jazz och den västernorrländska folkmusiken.Vilma Gunnarsson får Kulturstipendium för unga på 10 000 kr
I Vilma, född 1999, finns en person som med hjälp av sitt stora musikintresse skapat sig sommarjobb under flera års tid. Hon har drivit ett café där olika kulturutövare fått chans att visa upp sig och där hon själv också övat på att stå på scenen. Förra hösten släppte Vilma sin första singel på Spotify, och ser fram emot att kunna fortsätt skriva och spela in sina egna låtar.

Motivering: Vilma är en ung företagare och en lovande musikutövare som har drivit sitt eget musikcafé och musikläger för barn i sin hemby. Hon visar därmed prov på ett stort engagemang för kulturella frågor och för sin konstnärliga utveckling.Vilhelmina Jacobson, får Kulturstipendium för unga på 10 000 kr
Vilhelmina, född 2002, har under det senaste året skapat en kortfilm, där hon själv ansvarat för regi, manus, producering, redigering och delvis filmning. Filmen fick publikens pris vid en Story filmfestival i september. I filmen lyfte hon temat psykisk ohälsa och hon vill gärna fortsätta med sitt filmskapande, för att få möjlighet att beröra och påverka fler människor.

Motivering: Vilhelmina vill med sitt filmskapande beröra och påverka människor och lyfta stigmatiserade teman. Med val av tema och arbetssätt utgör hennes verk exempel på kulturens positiva hälsoeffekter.Olivia Norberg, får Kulturstipendium för unga på 10 000 kr
Olivia, förr 2001, har länge använt språk och skrivande för att kunna hantera sina känslor och lära känna sig själv. Från att ha utforskat roman- och novellskrivande har hon hamnat i lyrikens bana och fascineras av de effekter ord och deras sammansättning kan ge. I sitt gymnasiearbete planerar hon skriva en diktsamling och hoppas på stöd till att kunna ge ut den i bokform. 

Motivering: Olivia har länge fascinerats av språk och de effekter dess sammansättning kan ge. Hon upptäckte tidigt litteraturen som konstform och får med stipendiet möjlighet att sätta sina poesidrömmar till verket.Patrik Grundström, musiker och entreprenör får Stipendium inom kulturella och kreativa näringar på 50 000 kr
Patrik, född 1985, är en drivande kraft i Härnösands musikliv. Han arbetar som frilansande musiker, arrangör m.m. och har startat upp husbandsklubben Brew Club, med basen i det nyöppnade Bryggeriet i Härnösand. Klubben bjuder in artister till Härnösand för att göra konsert tillsammans med husbandet Brygget, som består av verksamma musiker från Västernorrland.

Motivering: Patrik och den verksamhet som han bedriver är en sann inspiration för entreprenörer inom den kulturella och kreativa sektorn. Med sin erfarenhet och engagemang kan han med hjälp av detta stipendium bidra till det kulturella utbudet i Västernorrland.

 


Tillbaka till toppen