Man och personal i äldreomsorgen
De som fyllt 65 år eller omfattas av äldreomsorgen, liksom personal i hemtjänst och på särskilda boenden för äldre, ska prioriteras för en tredje dos vaccin ytterligare några veckor.

Prio för påfyllnad till äldre och sköra

2021-11-25 18:20

Antalet bekräftade fall av covid-19 stiger i Västernorrland. Förra veckan bekräftades 116 nya fall, vilket är 34 fall fler än veckan dessförinnan. Störst är smittspridningen bland barn som är mellan tio och fjorton år.

Från och med den här veckan och några veckor framåt pågår vaccinering av barn mellan tolv och femton år i länets samtliga grundskolor.

- Det är verkligen lägligt att den här gruppen vaccinerar sig nu. Jag hoppas så många föräldrar som möjligt har gett klartecken och att de flesta barn får vaccinet, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Många grupper som vaccineras

Vaccinationsarbetet som Region Västernorrland utför är omfattande. Mest resurser just nu går till att ge påfyllnadsdosen till de som är 65 år och äldre och skolvaccinationerna. Samtidigt pågår vaccinering mot säsongsinfluensa och grundvaccination med de första två doserna parallellt.

- Vi behöver prioritera de äldsta och sköraste i samhället. Därför är det till exempel inte möjligt för barn mellan tolv och femton år att boka en ny tid om de av någon anledning missar vaccinationstillfället i skolan. De får en ny chans samtidigt som klasskamraterna får sin nästa dos efter jullovet, säger Hans Boman.

Åtta av tio före nästa grupp

Just nu erbjuder Region Västernorrland påfyllnadsdosen till invånare som är 65 år eller äldre, till boende och personal på särskilt boende för äldre, samt till dem som är brukare eller personal inom hemsjukvård eller hemtjänst.

När 80 procent inom gruppen 65-79 år har blivit vaccinerade med en tredje dos är det dags för nästa grupp på tur att erbjudas vaccin, enligt nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. I dagsläget uppgår siffran till ungefär 40 procent.

50-plussare näst på tur

Nästa grupp omfattar invånare som är 50 år eller äldre, personer som är 18 år och äldre med insatser enligt LSS, beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, samt personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår covid-19-sjukdom.

- Än så länge kan vi inte säga när det är dags för den gruppen, mer än att det kommer att ta ett antal veckor innan vi är klara med gruppen som vi vaccinerar nu. Vi håller så hög takt vi förmår i dagsläget, men det är som sagt ett omfattande arbete, säger Hans Boman.

Slutligen kommer påfyllnadsdosen att erbjudas till alla Västernorrlänningar som har fyllt 18 år.

 

FAKTA OM VACCINATIONER I VÄSTERNORRLAND

  • 84,0% av befolkningen i åldersgruppen 12 år och uppåt har fått minst en dos vaccin, vilket motsvarar 181 019 personer.
  • 82,2% av befolkningen i åldersgruppen 12 år och uppåt har fått minst två doser vaccin, vilket motsvarar 177 096 personer.

Tillbaka till toppen