Brist på barnmorskor försvårar projekt

2019-01-22 09:20

Forskningsprojektet Barnmorska hela vägen har nått halvvägs. Brist på barnmorskor och långa avstånd har gjort att knappt hälften av kvinnorna i projektet fick en känd barnmorska med sig under sin förlossning. Men de kvinnor som fått det är mer nöjda än andra kvinnor.

Forskningsprojektet Barnmorska hela vägen startade i februari 2017 för att studera hur man på bästa sätt skulle kunna ge föräldrar i Sollefteå och Kramfors en trygg upplevelse av graviditet och förlossning. När halva tiden nu har gått kan man konstatera att 49 procent av de kvinnor som skulle ha haft en känd barnmorska med sig på förlossningen fick det.

-          Tanken var att man skulle ha någon att tillgå dygnet runt. Men våra barnmorskor har inte räckt till, säger Ulrika Sjöstrand, projektledare för Barnmorska hela vägen och den som ursprungligen var med och tog fram idén.

Projektet grundar sig på Caseload, en modell med dygnet-runt-bemanning. Barnmorska hela vägen skulle ha behövt fyra heltidstjänster för att klara det – men på grund av brist på barnmorskor i området lyckades man under perioden bara besätta tre 75-procentiga tjänster - som tillsammans kunde ha beredskap mellan 7-23 på dagarna.

En annan problematik är de geografiska förhållandena – med relativt långa avstånd till förlossningarna i Sundsvall och Örnsköldsvik. Och eftersom resan också måste rymmas inom arbetstiden har den effektiva tiden tillsammans med mammorna blivit lidande.

Men även om projektet brottats med många problem så visar rapporten att de kvinnor som haft en bra kontinuitet med en barnmorska hela vägen under graviditet och förlossning, är nöjda.

-          De är mer nöjda än kvinnor i ordinarie vårdform, säger Ingegerd Hildingsson, professor i reproduktiv hälsa vid Uppsala universitet och även anställd vid avdelningen för Omvårdnad, Mittuniversitetet och den som tagit fram rapporten.

Resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning som, enligt Ingegerd Hildingsson, visat att den här typen av vårdmodeller där det finns en kontinuitet mellan barnmorska och mamma, är den bästa modellen för såväl mamma, barnmorska som samhällsekonomi.

Och trots att Barnmorska hela vägen inte blivit exakt som man önskat så är såväl Ulrika Sjölund som Ingegerd Hildingsson, utifrån förutsättningarna, ändå nöjda.

-          Betänker man alternativet, att ingen kvinna får en känd barnmorska, trots att det är det bästa, och det faktum att, i liknande modeller med dygnetruntberedskap, har mellan 75-80 procent en känd barnmorska med vid förlossningen, så får vi nog vara nöjda med resultatet, säger Ingegerd Hildingsson.

Barnmorska hela vägen planeras fortsätta 2019 ut – och arbetssättet kommer därefter att anpassas mer till mammornas enskilda behov och förutsättningar. Vårt mål är att hitta ett sätt att skapa trygghet för kvinnorna i området och en bra arbetsmiljö för barnmorskorna.

-          ­Vi vill att kvinnorna på orten ska kunna ringa en barnmorska såväl på kvällar som på helger – och utifrån behov, särskilt för förlossningsrädda, ska en barnmorska kunna följa med till förlossningen, säger Ulrika Sjöstrand.


Tillbaka till toppen