Bäst i Sverige på HIV-vård

2022-01-18 13:00

Sundsvalls infektionsklinik är bäst i Sverige på att ta hand om HIV-patienter. Det visar den senaste svenska rapporten från det nationella kvalitetsregistret InfCare HIV där alla Sveriges HIV-kliniker är anslutna.

- Det viktigaste kvalitetsmått som mäts i registret är andelen behandlade patienter som har omätbara virusnivåer i blodet. Vid HIV-kliniken vid sjukhuset i Sundsvall är den andelen 99, 4 procent (spann mellan olika kliniker 85,7 – 99,4%) . Vi har alltid legat högt, men det känns extra roligt att vi trots två mycket jobbiga år för oss med tanke på pandemin, ändå har tagit väl hand om våra kroniska patienter och faktiskt är bäst i Sverige, säger Örjan Andersson, överläkare vid infektionskliniken vid sjukhuset i Sundsvall.

Omätbara virusnivåer

Virusnivån i blod är direkt kopplad till risken att bli sjuk av sin HIV-infektion och är också direkt kopplad till smittsamhet. Ju högre virusnivåer desto större risk för försämrat immunförsvar och större risk för att smitta andra.

- Med omätbara virusnivåer påverkas inte ditt immunförsvar och du har en förväntad livslängd som alla andra. Du är inte heller smittsam vilket gör att många förhållningsregler kan tas bort vilket av patienterna upplevs som väldigt viktigt, säger Örjan Andersson.
Förklaringen till de goda resultaten tror Örjan Andersson beror på att de jobbar i team med läkare och sjuksköterska. Man strävar också efter en god tillgänglighet vilket gör att patienterna känner att de alltid kan kontakta kliniken för snabb hjälp.

Kontinuitet ger förtroende

- Vi prioriterar kontinuitet där patienterna lär känna sin läkare och sjuksköterska vilket ger ett bra förtroende som är mycket viktigt vad gäller tillit och följsamhet till behandling, säger Örjan Andersson.
 

Sundsvalls HIV-klinik är den 8:e största HIV-kliniken i Sverige sett till antalet patienter. Det finns totalt 29 kliniker i Sverige som handlägger HIV-patienter.

 

På bilden:

Från vänster: Torsten Kempe, ST-läkare, Stina Lundgren, sjuksköterska, Håkan Ekvall, överläkare, Peter Wieslander, överläkare, Inger Eriksson, sjuksköterska, Örjan Andersson, överläkare, Annika Söderstedt, undersköterska, Eva Högstedt, sjuksköterska.


Tillbaka till toppen