Ambulans utanför sjukhuset i Sundsvall

Begagnad ambulans till Ukraina

2022-04-14 10:02

Region Västernorrland skänker en ambulans till Ukraina. Fordonet används inte längre utan skulle säljas.

Regionen fick via Socialstyrelsen frågan om att lämna stöd till Ukraina. En ambulans stod i väntan på försäljning hos ambulanssjukvården och den skänks nu istället till Ukraina.  

- Behovet i Ukraina är stort och det känns bra att bilen kan komma till nytta och användas som det utryckningsfordon det är. Här väntade den ju bara på att säljas, säger Peter Neuman, länsverksamhetschef ambulanssjukvården.

Ambulansen är värd ungefär 50 000 kronor på begagnatmarknaden. Regionstyrelsen har tagit beslut om att godkänna att den skänks som internationellt bistånd.

- Det har gått fort från att vi började dra i ärendet till dess att vi fick besked om att det var möjligt att skänka bilen. Ekonomicontroller Ove Fahlén och ekonomidirektör Dick Rytterdahl förberedde snabbt ärendet så att regionstyrelsen kunde ta beslut i tisdags, berättar Peter Neuman.

- Om allt sedan går smidigt med vidare transport är vår förhoppning att ambulansen kan vara i bruk i Ukraina om ett par veckor.


Tillbaka till toppen