Porträttfoto av Lena Asplund
Lena Asplund (M) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Beviljar 26,8 miljoner till lönesatsning

2022-03-02 18:49

Idag, 2 mars, har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut att bevilja 26,8 miljoner kronor till den övergripande lönesatsning för vissa sjuksköterskegrupper som föreslagits av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.

Lönesatsningen har som syfte att förbättra situationen på vårdavdelningar och akutmottagningar som har särskilt svårt att bemanna sina tjänster så att rätt antal vårdplatser kan hållas öppna.

Löneökning utanför ordinarie lönerevision

Beslutet betyder att hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson kan slutföra arbetet att höja lönen med 3 000 kronor, utanför ordinarie lönerevision, för cirka 500 tillsvidareanställda sjuksköterskor på utvalda vårdavdelningar, på sjukhusens akutmottagningar och psykiatriska akutmottagningen från och med den 1 mars i år. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska också återkomma med en utvärdering av vilka effekter satsningen fått senast februari 2023.

- Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp beslutar om gränsdragningen och enligt deras förslag ska satsningen ske i de verksamheter som har extra svårt att bemanna i kombination med att det är dygnetruntvård. Arbetet för marknadsmässiga löner i alla yrkesgrupper fortsätter naturligtvis i ordinarie lönerevisioner. Idag ligger vissa grupper under medellön i riket och andra över, säger Lena Asplund (M) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Satsning på enhetschefer i hälso- och sjukvården

En särskild satsning förbereds också när det gäller lönepåslag och arbetsmiljö för enhetschefer inom hälso- och sjukvården. Nämnden beslutade att hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma till nämndens sammanträde 30 mars 2022 med ett förslag.

- Vi ser att vi behöver göra en särskild satsning för våra enhetschefer för att behålla dem vi redan har och för att kunna rekrytera nya på sikt, avslutar Lena Asplund.


Tillbaka till toppen