Biblioteken är viktiga digitaliserare

2019-12-12 09:19

Vad betyder egentligen digitalisering och hur påverkar den oss och vårt samhälle? Vilken roll spelar jag som biblioteksmedarbetare och bibliotekschef i detta? Det var två frågeställningar som stod i fokus under en temadag om digitalisering som erbjöds länets alla folkbiblioteksanställda den 11 och 12 december.

Katarina L Gidlund från Forum för Digitalisering, Mittuniversitetet, pratade om begreppet "digitalisering" och uppmanade alla att bli digitaliserare. Efter det fick deltagarna tänka igenom sin betydelse utifrån parollen ”Vi kan påverka samhällsutvecklingen”.

- Det finns ett demokratiunderskott i relation till digitaliseringen som oroar mig. För få ges tillfälle att förstå den genomgripande samhällsförändring som håller på att ske. Biblioteken har vanan att gestalta, uttrycka och förklara. De har en central roll i att hantera det här underskottet, säger Katarina L Gidlund.


Professor Katarina L Gidlund från Forum för Digitalisering, Mittuniversitetet

Biblioteksanställda har sedan en tid en ny roll där de i allt större grad förväntas hjälpa besökare med olika digitala ärenden.

- Biblioteken har redan en lång tradition av att vara demokratibärare så de är en profession som kanske mer än många andra har en förmåga att ta sig an den nya informationssituationen. Men det kräver ett engagemang i den större frågan, säger Katarina L Gidlund. 

Sara Nilsson Westerdahl bibliotekarie från Bodens stadsbibliotek föreläste under eftermiddagen och ställde frågan, Vem i hela världen kan du lita på?Hur undviker vi att bli lurade på nätet?

- Det behöver inte vara krångligt med källkritik, ge det tid. Det svåraste är att tillämpa den i verkliga livet och även få andra att vara källkritiska i sitt tänk. Att vara källkritisk ger ibland en insikt om att man har fel och det kan vara en jobbig insikt, säger Sara Nilsson Westerdahl.


Sara Nilsson Westerdahl, bibliotekarie Bodens stadsbibliotek

Temadagarna är en del av den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus som är ett treårigt kompetenslyft för bibliotekspersonal. Syftet är att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten.
I Västernorrland organiseras projektet av Regionbibliotek Västernorrland.


Tillbaka till toppen