Karin Sellgren och en vaccindos

Bland de bästa på att vaccinera - men unga halkar efter

2021-10-01 09:38

Vi i Västernorrland är fortsatt bland de bästa i landet på att vaccinera oss. Men regionen vill nå fler unga och erbjuder drop in-tider.

Enligt den nya veckostatistiken från Folkhälsomyndigheten ligger vår vaccinationsgrad högt över riksgenomsnittet.

Totalt sett hade 84,4 procent av befolkningen i Västernorrland fått minst en dos vaccin i slutet av förra veckan. Nära sex av tio var fullvaccinerade. I Sverige som helhet hade 79,2 procent fått sin första spruta, medan 55,8 hade fått båda.

Just nu ger Region Västernorrland i första hand dos 2 till invånare över 35 år som fick sin första dos i maj. Det är en stor grupp, vilket gör att andelen fullvaccinerade ökar kraftigt.

Locka unga med drop in

Trots det satsar Region Västernorrland på att få ännu fler att vaccinera sig, bland annat genom att erbjuda drop in-tider runt om i länet.

Karin Sellgren, vaccinationssamordnare i Region Västernorrland, hoppas det ska locka unga invånare. Bland dem som är under 34 år är ökningstakten lägre än i befolkningen som helhet.

- Det stämmer med de åldersgrupper där vi ser att vi nu har en smittspridning. Många kanske har skjutit upp vaccineringen på grund av att de har haft semester eller att de inte velat ta tider från någon annan. Men nu är det hög tid få det avklarat, säger hon.

Statistiken visar även geografiska skillnader i vaccinationsgrad och därför delar regionen nu ut informationsblad med fakta om vaccineringen i exempelvis Nackstaområdet i Sundsvall, där vaccinationsgraden är lägst i länet.

Tillgängliga tider överallt

I Ånge sackar invånarna under 50 år efter i statistiken. Därför kommer Ångeborna erbjudas drop in-vaccinering på hälsocentralen, eftersom det vanligtvis inte finns någon vaccinationsenhet på orten. Drop in-vaccineringen i Ånge äger rum den 19 augusti.

I dag, torsdag den 12 augusti, finns det också bokningsbara tider på samtliga vaccinationsenheter i länet.

- Vi är inne på slutspurten nu och alla som vill vaccinera sig innan vi stänger måste få sin första dos senast vecka 35. Då börjar vi knyta ihop säcken och bara ge dos 2. Vecka 39 tar hälsocentralerna över och då blir det inte lika enkelt att få sin vaccination, säger Karin Sellgren.

Förkortad tid mellan doserna

Eftersom projektet går mot sitt slut och vaccinationsgraden är hög har Region Västernorrland kortat tidsintervallet mellan dos 1 och dos 2. Just nu får den som tar sin första spruta tid för sin andra dos fyra veckor senare.

- De vacciner vi använder nu är godkända för ett dosintervall på fyra veckor. Förutom logistiska skäl är deltavarianten en anledning till att vi vill att så många som möjligt ska bli fullvaccinerade så snabbt som möjligt. Det kräver två doser för ett gott skydd, mot delta, säger Karin Sellgren.

 

 

 


Tillbaka till toppen