Sju BT-läkare, varav Danial Sayyad Abdi står i förgrunden
Daniel Sayyad Abdi har börjat som BT-läkare i Sollefteå och det har även Henrik Runsiö. Alexander Aviri, Emilia Spelés och Kourosh Salimi har tjänster i Sundsvall. Johan Jansson och Mustafa Al-Asadiu finns i Örnsköldsvik.

BT-läkarna på plats i Västernorrland – som några av de första i Sverige

2021-10-01 09:38

I måndags var det första dagen på jobbet för sju nyanställda BT-läkare som ska tjänstgöra i Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Därmed är de inte bara först ut i Västernorrland, utan bland de första BT-läkarna i hela Sverige.

Nu i höst införs den nya läkarutbildningen i Sverige. Den är tolv terminer och efter examen blir studenterna legitimerade läkare. Allmäntjänstgöring ersätts på sikt av bastjänstgöring och i stället för AT-läkare får vi BT-läkare.

- Det har beskrivits som den största reformen av läkarutbildningen på 50 år, säger Jonas Lindbäck, chef för enheten för läkares utbildning och fortbildning i Region Västernorrland.

Ligger i täten

Till skillnad från dagens AT-läkare har BT-läkarna redan läkarlegitimation. Bastjänstgöringen är en del av specialisttjänstgöringen och är tänkt som en bred introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Den 1 juli i år kom den nya författningen som ändrar läkarutbildningen. Region Västernorrland var väl förberedd på att rekrytera BT-läkare, tack vare ett intensivt arbete i en projektgrupp som startade i ett tidigt skede. Därför går regionen nu i täten för omorganisationen.

Tjänster på alla tre sjukhusen

Totalt är basttjänstgöringen i Region Västernorrland tolv månader. Eftersom det är en utbildningstjänst, och inte en produktionstjänst, är ett av syftena med omläggningen att de nyexaminerade läkarna i Sverige ska få en mer stabil introduktion under handledning.

- Lungmedicin i Sundsvall, medicinkliniken i Sollefteå och ortopedkliniken i Örnsköldsvik är först ut att ta emot våra BT-läkare. Inom ett par år kommer vi ha BT inom stora delar av hela sjukvårdssystemet. Det är en ny spännande utbildningstjänst och vi tror och hoppas att de med BT i ryggen kommer vara väl förberedda för resterande ST, säger Jonas Lindbäck.

Studerat utomlands

Än så länge har alla som får tjänst som BT-läkare i Sverige gjort sin utbildning utomlands. Det beror på att den modellen redan är internationellt etablerad, medan Sverige hållit kvar vid sin gamla läkarutbildning tills nu. Lettland, Polen, Rumänien, Litauen och Bulgarien är bland de länder där flest svenska läkare utbildar sig.

- Cirka 40-50 procent av alla legitimationer utfärdade i Sverige i dag går till personer som studerat utomlands. För regionens framtida kompetensförsörjning på läkarsidan är det en jätteviktig grupp att ta tillvara på, och jag är väldigt glad att vi i Västernorrland påbörjat det arbetet så tidigt, säger Jonas Lindbäck.

Nu kommer det gamla och nya utbildningssystemet att pågå parallellt. Fram till ungefär 2030 kommer både BT-läkare och AT-läkare vara verksamma i den svenska vården. Först när alla som går den gamla utbildningen har gjort sin allmäntjänstgöring kommer det endast att finnas BT-läkare i Sverige.

Sökte till Sollefteå

Danial Sayyad Abdi är en av de nyanställda BT-läkarna. Han siktar på att slutföra sin utbildningstid så snart som möjligt och sökte en tjänst i Sollefteå, främst för att Region Västernorrland är en av de regioner som är först ut i med den nya modellen. 

- Sveriges första BT-läkare började i Stockholm för två veckor sedan, sen är det vi. Här i Västernorrland kommer jag att hinna göra halva min BT innan de flesta andra regioner har startat verksamheten, säger han.

Danial Sayyad Abdi vill specialisera sig inom primärvården och kommer att tjänstgöra på Hälsocentralen Nyland i 17 veckor. Bastjänstgöringen omfattar även akutsjukvård och i Danial Sayyad Abdis fall blir det medicin på sjukhuset i Sollefteå. Dessutom ingår psykiatri i BT-tjänsterna på alla orter.

Våra framtida specialister

Jonas Lidbäck tror att försprånget som Region Västernorrland har skaffat sig kommer att löna sig även på sikt, genom att Region Västernorrland blir en mer attraktiv arbetsgivare.

- Det stora målet för oss är den framtida kompetensförsörjningen. Genom en välfungerande modell på BT hoppas vi att vi att många ska trivas så bra att de stannar kvar och blir våra framtida specialister, säger han.


Tillbaka till toppen