Dagbok från vårt internationella utbytesprojekt

2014-09-09 08:31

Är du nyfiken på vad projektet "Ungdomar för ökat deltagande" gjorde i Västernorrland i sommar? Ungdomar från Västernorrland i Sverige, Istanbulregionen i Turkiet och Somogy län i Ungern träffades - här är deras dagbok!

"Ungdomar för ökat deltagande" var ett utbytesprojekt mellan ungdomar i Västernorrland i Sverige, Istanbulregionen i Turkiet och Somogy län i Ungern. Det arrangerades inom ramen för EU:s Ung och Aktiv i Europa program. Syftet var att öka ungdomars engagemang och inflytande i det demokratiska livet i Europa.

I juni 2014 träffades 34 ungdomar från dessa regioner i Västernorrland. Positiva erfarenheter om olika kulturer, religioner och skolsystem ska främja deras förståelse och påverka deras attityder mot rasism och utanförskap.

Tal del av dagboken från utbytesprojektet


Tillbaka till toppen