Henric Fuchs vid Härnösands centralstation
Henric Fuchs är infrastrukturstrateg i Region Västernorrland

Dags för dubbelspår hela vägen till Härnösand – arbetar för kortare restider till och inom länet

2022-07-04 08:00

I Henric Fuchs arbetsrum i Regionens Hus är det ingen tvekan om vad som är hans främsta fokus och hjärtefråga. ”2 timmar och 27 minuter från Härnösand till Stockholm” står det på en jätteaffisch på väggen. Det handlar om Nya Ostkustbanan.

- Dubbelspår hela vägen mellan Stockholm och Härnösand skulle halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten på järnvägen, säger Henric Fuchs, infrastrukturstrateg i Region Västernorrland. 

Stråket mellan Gävle och Sundsvall, samt vidare mot Västeraspby utanför Kramfors, är ett av Sveriges mest överbelastade järnvägar. Därför har regeringen beslutat att lyfta bygget av Nya Ostkustbanan som ett prioriterat område i den nationella infrastrukturplanen för 2018-2029. 

Arbetar för att skynda på finansieringen  

Regeringen har avsatt 8,1 miljarder för projektet, enligt planen som den ser ut i dag. Kostnaden för bygget beräknas uppgå till totalt cirka 40 miljarder. En av Henric Fuchs arbetsuppgifter är att arbeta för att skynda på finansieringen och utbyggnaden av modern järnväg i norra Sverige. 

- Vi behöver mer resurser från staten. Om staten beslutar att hela sträckan ska byggas kommer EU medfinansiera 30-50 procent av kostnaderna om totalt cirka 40 miljarder kronor. Då har vi målet inom räckhåll, säger han. 

Enligt beräkningarna skulle Stockholm i princip vara inom pendlingsavstånd från Sundsvall om den Nya Ostkustbanan blir verklighet. Dagens nästan fyra timmars långa restid med tåg skulle minska till ungefär två timmar. Mellan Härnösand och Sundsvall skulle restiden med tåg bli endast 22 minuter lång. 

Dubbel hastighet ger halverade restider  

De minskade restiderna är delvis möjliga genom att en ny bana med dubbelspår kan trafikeras med SJ:s nyaste tåg. De går 250 kilometer i timmen, vilket är den högsta hastighet som går att köra på svensk järnväg.  

- Den Nya Ostkustbanan är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan i Västernorrland. Besöksnäringen kommer gynnas av att det går snabbare att komma hit och de som har arbeten eller andra åtaganden får rimlig restid. Dessutom är transportmöjligheterna avgörande för att nya företag ska etablera sig i länet, säger Henric Fuchs. 

Regionen ansvarar för helheten

Region Västernorrland har det övergripande strategiska ansvaret för infrastrukturplanering i länet sedan några år tillbaka medan den regionala kollektivtrafiken finansieras gemensamt med länets sju kommuner.  

- För mig handlar infrastruktur och kollektivtrafik om människor och deras möjligheter till ett bra liv. Bra kommunikationer styr förutsättningarna för att leva, bo och besöka Västernorrland, säger Henric Fuchs. 


Tillbaka till toppen