Dags för vaccination på länets skolor

2021-11-18 09:03

På måndag börjar vaccinationerna mot covid-19 för barn mellan tolv och femton år i Västernorrland. Inom de närmaste tre veckorna kommer team med sjukvårdspersonal från regionen att besöka alla skolor i länet. Samtyckesblanketter har redan delats ut till föräldrarna

- Vaccinationerna är för barnens egen skull. Det förekommer allvarliga komplikationer hos barn som drabbats av covid-19, även om det är mycket ovanligt. Därutöver innebär det minskad smittspridning i samhället när även den här gruppen blir vaccinerad, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Källkritik

Han vill lugna föräldrar som är oroliga för biverkningar.

- Vi har vaccinerat 15 miljoner doser i Sverige och miljarder människor i världen. I många andra länder har barn mellan tolv och femton år redan vaccinerats ganska länge. Utifrån detta, sammantaget med studier, vet vi att det är mycket ovanligt med allvarliga biverkningar.

Hans Boman tycker det är bra om vuxna pratar med barnen om vaccinationen.

- Det kan till exempel vara bra att hjälpa till med källkritik, eftersom det florerar mycket vilseledande information på internet. Det finns trovärdig information att luta sig emot på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lindriga biverkningar

I Västernorrlands län finns ungefär 11 000 barn mellan tolv och femton år. Deras vårdnadshavare har fått en samtyckesblankett hemskickad från skolan. Förutom frågan om samtyckte till vaccination omfattar den en hälsodeklaration för barnet – samt ett erbjudande om vaccination till barnets anhöriga som är över 18 år och ovaccinerade.

Alla barn som fått ett godkännande av sina vårdnadshavare kommer att bli vaccinerade på sin skola. Det är sjukvårdspersonal från regionen som utför vaccinationerna.

- Efter vaccinationen mår de flesta bra. Ibland kan det kännas lite ömt och stelt i armen där man fått sticket. Vissa kan få huvudvärk eller feber, men det är en normal reaktion som går över på ett par dagar, säger Hans Boman.

Mer information

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en mängd information om vaccination mot covid-19 för barn, både i form av text och filmer: Barn och unga – om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen