Daniel Carlsson sitter på en stor boll vid ett skrivbord där det står en dator.
Daniel Carlsson, ergonom vid Regionhälsan, hjälpte cheferna att gallra bland myndigheternas restriktioner.

Daniel öppnade stödlinje för regionens chefer

2021-10-15 16:12

När pandemin kom fick chefer inom Region Västernorrland helt nya frågeställningar kring arbetsmiljö att brottas med. Daniel Carlsson och hans kollegor på Regionhälsan startade då en välanvänd stödlinje.

Daniel Carlssons arbete som ergonom vid Regionhälsan går i normala fall ut på att hjälpa verksamheter att skapa hållbara arbetsplatser. Han gör arbetsplatsbesök och stöttar chefer i deras beslut kring riskbedömningar och förändringar av rutiner eller miljöer.

När pandemin kom förändrades både sättet att arbeta och de konkreta frågor han ställdes inför.

– Vi fick snabbt ställa om till att arbeta helt digitalt, och med tanke på de nya utmaningar som kom kring risker med smittspridning så blev det större tryck på oss. Fler riskbedömningar behövde göras och det var akuta frågor som måste få en lösning, säger Daniel Carlsson.

Porträttfoto av Daniel Carlsson med träd och grönska suddigt i bakgrunden. Fotot får endast användas i medarbetarporträttet om Daniel Carlsson, publicerat sommaren 2021.

Stödlinje för chefer

– Mängder av nya och svåra frågor dök upp. Hur tänker man kring att vistas säkert i ett personalrum? Kan vi genomföra ett avdelningsmöte? När behövs skyddsutrustning? Vi insåg att chefer behövde mer stöd för att känna sig trygga och ta beslut. Då öppnade vi en särskild stödlinje som var bemannad fyra dagar i veckan och den blev viktig, berättar Daniel Carlsson.

För Regionhälsan gällde det att vara uppdaterad på restriktioner som hela tiden förnyades.

– Vår roll blev att hjälpa chefer att gallra bland myndigheternas restriktioner. Ärligt talat var det bitvis ett gytter av information. Bland det svåraste var frågor som gällde medarbetare runt om i regionen som kunde betraktas som tillhörande en riskgrupp och därmed inte kunde fortsätta arbeta. Här hamnade frågor om gravida, de med högt blodtryck, högt BMI med mera, säger Daniel Carlsson.

Beslut i dessa ärenden föregicks ofta av en balansgång och svåra gränsdragningar.

Provtagning av regionens medarbetare

Ett annat arbete som föll på Regionhälsans lott var att organisera all provtagning av Region Västernorrlands medarbetare som visat symtom.

– Här fick vi jobba så snabbt det bara gick eftersom negativa provsvar gjorde att personal kunde återgå till arbetet, och det var förstås väldigt betydelsefullt för att upprätthålla bemanningen. 9 av 10 vi testade kunde gå tillbaka, säger Daniel Carlsson.

Nu är stödlinjen avslutad och mycket är på väg att återgå till normala rutiner. Men digitala utbildningar har visat sig fungera bra och med stor sannolikhet kommer en stor del av utbildningarna i fortsättningen att kunna ske digitalt och därmed minska resandet.

– Tidigare har det varit tre dagar med fysiska möten, men nu räknar vi med att prova ett nytt upplägg. En tredagarsutbildning för chefer och skyddsombud kan innehålla en fysisk träff och sedan två dagar med digital utbildning, säger Daniel Carlsson.

Om medarbetarporträtten

Under pandemin har många av våra medarbetare fått byta arbetsuppgifter. Under sex veckor i sommar får vi träffa 12 av dem som tagit sig an nya utmaningar i det omfattande lagarbete som krävts för att kunna hantera pandemin och vaccinationsarbetet.

Här kan du läsa övriga porträtt:

Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen