Digga Hälsocentral - projekt för ökad digitalisering

2018-03-16 14:21

Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Premicare, privat vårdgivare med fem vårdcentraler i länet, har gjort en överenskommelse om samarbete kring ett projekt för ökad digitalisering i vården.

- Jag är oerhört glad över ytterligare ett projekt som ställer Region Västernorrland i framkant, stolt över seriösa partners och inte minst privat finansiering utöver det vanliga. Vår majoritet arbetar brett i sann samverkansanda för att utveckla Regionen, säger regionråd Erik Lövgren.

Projektet Digga Hälsocentral ska utveckla och införa nya och befintliga digitala tjänster för att förbättra tillgängligheten till privat och offentlig service. Digitaliseringen bidrar till att överbrygga geografiska avstånd, vilket är särskilt viktigt i norra Sverige med långa avstånd och gles befolkningsstruktur.

Med digitalisering kan tillgängliga vårdresurser bättre nyttjas. Tekniken möjliggör att ha vårdsamtal och specialistbedömning på distans vilket medför högre kvalitet på vården genom rätt nivå på vårdinsatserna. Färre resor för patienterna blir en direkt följd av ökad användning av distansteknik.

- Det känns väldigt spännande med ett projekt som pekar på en väg framåt, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör.

- Viktigt också med våra samarbetspartner i projektet där vi kan dra nytta av varandras kompetenser.

Förutom ökad tillgänglighet för patienterna förväntas digitaliseringen bidra till förbättrad arbetsmiljö för personalen. Projektpiloter är hälsocentraler inom regionen, offentliga och privata. För vissa delar av projektet kommer flera av hälsocentralerna att vara delaktiga medan andra aktiviteter, av mer spetsforskningskaraktär, testas på några få.

Projektet planeras att starta första augusti i år och pågå till och med september 2021. Region Västernorrland tillsammans med Mittuniversitetet och Premicare ansöker nu om EU-medel för att starta projektet enligt plan.

Region Västernorrland lämnade den 15 mars in projektansökan till Tillväxtverket om medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Strukturfondpartnerskapet Mellersta Norrland tar ställning till projektet vid sitt sammanträde i juni.


Tillbaka till toppen