Digitala besök höll logopeden öppen - trots pandemin

2021-10-01 09:38

Videobesök blev räddningen när logopedmottagningen i Sundsvall fick stänga för besök på grund av Coronapandemin. Under hela 2020 var hälften av alla röstbesök digitala, likaså en tredjedel av alla besök av barn med försenad tal- och språkutveckling.

När Covid-19 drabbade Västernorrland var logopedmottagningen redan förberedd på att övergå till digitala besök.

 Vi kom snabbt i gång, trots leveransproblem av utrustning. Det var bra, annars hade vi fått se hur de väntelistor vi redan har hade ökat ännu mer. Nu kunde vi ha ett visst flöde trots pandemin, säger Lina Ovemar, som är en av elva logopeder på mottagningen vid sjukhuset i Sundsvall.

Likadant som vanligt

Lina Ovemar arbetar främst med patienter som har fortskridande neurologiska sjukdomar, som till exempel ALS och Parkinsons sjukdom, men även med patienter som har tal, språk och sväljsvårigheter efter en stroke eller annan hjärnskada de fått som vuxen.

- Vid ett nytt digitalt besök brukar jag göra precis som vid ett mottagningsbesök. Patienten eller närstående får berätta om sjukdomshistorien och sedan ringa in vad patienten behöver hjälp med och arbetar vidare därifrån, säger hon.

Trygg hemmiljö

För patienternas del innebär videobesöken att de inte behöver resa till sjukhuset. För många av de äldre som Lina Ovemar arbetar med är det en lättnad.

Även för barn med försenad tal- och språkutveckling blev det många digitala besök på logopedmottagningen förra året.

- Barnen känner sig trygga i sin hemmiljö och är vana att använda skärmar i vardagen. De kan gå iväg och leka lite under besöket och dyka upp på skärmen igen efter en stund. Och jag vet att många föräldrar tycker det är lättare att besöka oss när de kan göra det hemifrån, säger Lina Ovemar.

Fortsätter efter pandemin

Hon tror att alla som jobbar på mottagningen är nöjda med utvecklingen och har för avsikt att använda digital teknik som ett av sina arbetssätt även i framtiden.

- Jag har i många fall haft hela vårdkontakten digitalt, i andra fall behöver man träffas. Men vi har ett väl inarbetat sätt att jobba nu och vi peppade att fortsätta.


Tillbaka till toppen