Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Absolicon är ett av Västernorrlands nya industriföretag som i sin tillverkning av solfångare satsar på digitalisering och utveckling av digitala tjänster. Det kräver snabb och kontinuerlig teknikutveckling. I detta arbete är kompetenser via exjobbare från universitetet som Fanny Nyberg och mjukvaruutvecklaren Ramez Shabani viktiga.
Absolicon är ett av Västernorrlands nya industriföretag som i sin tillverkning av solfångare satsar på digitalisering och utveckling av digitala tjänster. Det kräver snabb och kontinuerlig teknikutveckling. I detta arbete är kompetenser via exjobbare från universitetet som Fanny Nyberg och mjukvaruutvecklaren Ramez Shabani viktiga.

Digitaliseringstakten hos regionens tillverkningsindustri ska kartläggas

2018-04-18 08:46

Region Västernorrland ska, med finansiering från Tillväxtverket, göra en förstudie av länets små och medelstora industriföretag. Industrin och industrinära tjänstesektorn är viktig för Västernorrlands sysselsättning och konkurrenskraft.

Tillväxtverket har beslutat att bevilja förstudien ”SMART Industri - förstudie Västernorrland". I förstudien kommer industriföretagens behov av digitalisering som en del i sin verksamhetsutveckling att kartläggas. De företag som inte hänger med när andra digitaliserar sina verksamheter riskerar att hamna på efterkälken och slås ut. Dagens utmaningar ligger inom digitalisering och kompetensförsörjning. 

– Digitalisering är prioriterat både på nationell och regional nivå och allt sker utifrån en snabb förändringstakt, vilket möter behov och utmaningar. Det är spännande, inte minst för oss som landsbygdsregion, eftersom detta också ger möjligheter för en geografiskt glesbefolkad region. Hanterar vi våra utmaningar på rätt sätt kommer våra satsningar att fortsätta utveckla industrin och Västernorrland, säger regionråd Erik Lövgren (S).

Smart industri i Västernorrland

– Förstudien ska ge en samlad bild av företagens behov, förutsättningar och utmaningar. Detta för att skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft hos regionens företag, säger Maria Lidgren, tillväxtchef vid Region Västernorrland.

Genom att kartlägga små och medelstora företag i regionen och deras förutsättningar är målet att öka insikten om vilka hinder som finns för en ökad digitalisering av industrin i länet.

– Vi behöver veta de små och medelstora företagens digitala mognad. Detta för att i nästa steg kunna stimulera konkurrenskraften i den förändringsresa som hela industrin genomgår i och med digitaliseringen. Andra branscher har redan genomgått en genomgripande omvandling och nu går tåget för industrin även i Västernorrland, säger Malin Wedin, som är ansvarig för förstudien.

– För att ge exempel; var tredje robot som såldes 2016 såldes i Kina. Vi vet också att Danmark har en högre andel robotar per anställd än Sverige. För att Sverige ska komma ikapp Danmark som land behöver vi installera 1000 robotar i 2700 företag, förklarar Malin Wedin.

Förstudie som utgångpunkt

Förstudien ska vara klar hösten 2018 och kommer att ligga till grund för framtida insatser för att främja digitalisering och utveckling inom länets små och medelstora företag. Det kan gälla till exempel företagsstöd och andra satsningar och projekt.

Genom regeringens nyindustrialiseringsstrategi säger man att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion.
– Det innebär att vi vill främja utvecklingen inom företagen och målet är produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsplats, säger Maria Lidgren.

Mer information om SMART Industri - förstudie Västernorrland