Digitalt först med användaren i fokus

2019-11-18 11:07

Biblioteken har en ny roll och biblioteksanställda en ny arbetssituation där de i allt större grad förväntas hjälpa besökare med skiftande digitala ärenden. Via Digitalt först med användaren i fokus görs insatser för att stärka folkbibliotekens digitala nivå och ett av målen är att höja lägstanivån snarare än att uppnå spetskompetens. I Västernorrland organiseras projektet av Regionbibliotek Västernorrland.

Den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus är ett treårigt kompetenslyft för bibliotekspersonal med syfte att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten. Projektet vill förstärka folkbibliotekens möjligheter att utbilda, stödja och hjälpa invånarna i länet till att bli digitalt delaktiga.

Sedan i somras har projektet i Västernorrland främst riktat in sig på att introducera den nya  lärplattformen digiteket.se. Alla kommuner erbjuds personliga workshops för att så många biblioteksanställda som möjligt ska registrera sig och börja använda Digiteket. I Västernorrland prioriteras också att nå filialer i länets alla delar för kunskapsutbyte. Under november besöker Regionbiblioteket biblioteksverksamheterna i Junsele, Näsåker, Resele, Ramsele och Långsele.

- Det känns väldigt viktigt att få komma till biblioteken som ligger en bit bort från centralorterna. Både för att informera om allt som är på gång i projektet, men även för att få ta del av personalens funderingar och arbetsförutsättningar. De mindre centralt belägna biblioteken har ofta flera funktioner så arbetsförhållanden kan variera en hel del, säger Tina Svingstedt som tillsammans med Johanna Nord Ambrosson är projektledare.

- Vi befinner oss verkligen centralt i samhället och är en viktig knutpunkt som kan ge bred service till många. Det är en plats för att läsa och låna böcker men vi hjälper också till med en rad digitala frågor. Speciellt viktig kanske vi är för de asylsökande och andra som annars skulle behöva åka till stan för att lösa många av sina ärenden. Eftersom vi kombinerar flera tjänster i samma lokal har både bibliotek och medborgarkontor möjlighet att ha generösa öppettider alla vardagar, säger Gunilla Ahlberg på Junsele bibliotek.

Projektet pågår 2020 ut och består även av självskattningstest, utbildningsdagar, kompetensnätverk, chefsstöd och lokala utvecklingsinsatser. 

Johanna Nord Ambrosson Regionbiblioteket och Gunilla Ahlberg Junsele bibliotek och medborgarkontor

 


Nils Johansson Resele bibliotek

 


Tillbaka till toppen