Drivmedelsstationer och paketombud kartlagda i Västernorrlands landsbygder

2021-11-18 08:20

Drivmedelsstationer och olika ombudstjänster för post och paket är grundläggande service som människor, företag och besökare behöver på en plats. I två nya kartläggningar presenteras Västernorrlands förutsättningar för dessa typer av service på landsbygden.

- Under våren diskuterade vi tillsammans med kommunerna utvecklingen inom grundläggande service på landsbygden. Två områden identifierades som extra intressanta utifrån aktuellt läge och kommande utmaningar i omvärlden. Dels var det drivmedelsstationer och det andra var tillgången till paketombud som ökat i betydelse med tiden, säger Niklas Selin, projektledare för Region Västernorrlands flernivåsamverkansprojekt Utveckling av regionalt servicearbete.

Landsbygden riskerar förlora drivmedelsstationer

I Västernorrland riskerar upp till femton glesbygdsstationer att stängas den 1 juli 2022 på grund av nya lagkrav. Dessa lagkrav innebär att nergrävda rörledningar som hanterar brandfarlig vätska måste vara skyddade för rost och för att inte utgöra en brand- eller miljöfara. Då de intervjuade i studien beskriver drivmedelsstationer närmast som en ideell verksamhet utan vinstintresse förstår vi att nya investeringar för att möta nya lagkrav inte är en självklarhet. Rapporten visar att nyinvesteringar i drivmedelsstationer är svåra att få till men de flesta som intervjuats tror att det sannolikt inte finns ett behov av att åtgärda rörledningar under mark.

Kartläggningen ”Drivmedelsstationers investeringsbehov i region Västernorrland”

Allt viktigare med paketombud

Risken med försämrad tillgång på service handlar om attraktivitet och möjligheterna att bo och verka i glesare geografier. Paketombudens betydelse ökar för både privatpersoner och företag i takt med att allt mer handel sker på distans. Utbudet av paketombud påverkar alltså direkt en plats attraktivitet. Den kartläggning som är gjord visar att 98 procent av befolkningen i Västernorrland kan nå ett paketombud inom femton minuter med bil. De platser som saknar den möjligheten är alltså två procent av befolkningen vilket får anses vara mycket bra.

För en ökad tillgänglighet till den service som paketombud erbjuder bedöms tre perspektiv beaktas:

  • nya paketombud
  • tillgång till fler paketleverantörer hos ett paketombud
  • infrastrukturförutsättningar

Kartläggningen av paketombud Västernorrland 


Tillbaka till toppen