Ett sjuttiotal deltog när startskottet gick för Handelskraft

2021-03-04 12:57

Handelsbranschen upplever just nu en förändring som liknar den i efterkrigstiden, inte sedan dess har utvecklingen gått så fort som den gör nu. För att möta förändringen driver regionen projekt Handelskraft.

Över sjuttio personer deltog i den digitala föreläsningen Framtidens handel den 4 mars. Det är Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Handelskammaren Mittsverige som satar på utbildningar för handelsföretag. Temat den 4 mars var Framtidens handel.

- Roligt att så många deltog idag, inte minst nu när den digitala utvecklingen går så fort är det viktigt att kompetensutveckla sig, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef i Örnsköldsviks kommun.

Branschen sysselsätter många

Varför är det så viktigt för våra regioner att vara med i utvecklingen av handeln? Jo, i Västernorrland och Jämtland sysselsätter branschen en tiondel av invånarna. Därmed skapar den många arbetstillfällen för de båda regionerna.

- Handeln är även viktig för vår besöksnäring. Receptet för att nå en framgångsrik handelsbransch är många. Det är viktigt att gemensamt arbeta i nära samverkan med exempelvis det offentliga, destinationsbolag och handel. Vi tror starkt på att blanda och få samman de här delarna för att utveckla handeln, det blir en del av vårt besöksmål, säger Fredric Kilander, näringslivschef i Östersunds kommun.

Allt snabbare utveckling

När corona slog till började framförallt den äldre generationen att handla via e-handel. I Västernorrland och Jämtland är så mycket som omkring 70 procent handel på nätet i dagsläget.

- Statistiken visar att regioner med hög medelålder växer mest på nätet under pandemin. Det är först nu som den äldre generationen har börjat anamma att handla på nätet. Västernorrland och Jämtland har ökat mycket vad gäller e-handel. Det beror inte på digitaliseringen i sig utan på en förändring hos konsumenterna just nu, säger Helena Mattsson, föreläsare vid Framtidens handel.

Bland deltagarna lyfte man frågor som:

  • ”hur ska man hinna med i tempot”
  • ”hur skapar man hållbarhet”
  • ”hur ska man jobba med fysisk och digital handel i kombination”

Helena Mattsson menar att skräddarsydd service är ett måste för den fysiska handeln och även att göra hela inköpet till en upplevelse i butiken. Slutsatsen är att e-handeln kommer att öka men det är viktigt att också försöka jobba med att tillgodose andra delar i den fysiska butiken. Förutom pandemin som drivkraft så är det viktigt att försöka inspirera sina kunder.

Ett helt utbildningsprogram

Föreläsningen Framtidens handel var startskottet för ett helt utbildningsprogram riktat mot handelsföretag i Jämtland och Västernorrland. Det finns fortfarande chans att delta i projektet och ta del av utbildningarna. Allt för att handeln ska stå starkare och hänga med i den transformation som sker idag. Välkommen att ta del av projektets erbjudande!

Anmäl dig och ta del av utbildningsprogrammet i Handelskraft

 

Projekt Handelskraft ska med hjälp av medel från Europeiska Socialfonden stärka kompetensen hos handelsanställda och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga handelsföretag. 


Tillbaka till toppen