Kristina Mårtensson, porträtt
Kristina Mårtensson områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering.

Ska bedriva högspecialiserad vård mot svåra ätstörningar

2022-05-18 16:03

Region Västernorrland har blivit utsedd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området svårbehandlade ätstörningar. Verksamheten i Sundsvall beräknas vara i gång i början av 2024 och omfatta 10 vårdplatser samt ett öppenvårdsteam.

- Det här är ett jättepositivt besked och innebär att vi kommer att erbjuda patienter, från 16 år och uppåt med allvarliga ätstörningar, en specialiserad vård och behandling, säger Kristina Mårtensson områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering.

Ger större möjligheter

Ätstörning drabbar totalt omkring 9 procent av befolkningen någon gång i livet, vilket skulle kunna innebära omkring 20 000 personer bara i Västernorrland. Målgruppen för den nya enheten blir dock inte lika stor, utan riktar sig till de patienter som lider av svår ätstörning som kräver slutenvårdsbehandling.

- Det kan bli en utmaning att rekrytera omkring 25-30 nya medarbetare, men samtidigt är vi säkra på att det kommer att vara ett bra sätt att locka nya kollegor som vill vara med och bygga upp något nytt. Det betyder även en större möjlighet för oss att bedriva forskning på området och därmed bidra till kunskapsutveckling och förbättrade behandlingsmetoder, säger Kristina Mårtensson.

Elitidrottsprofil

Region Västernorrland blir tillsammans med Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Skåne en av fem regioner som kommer att erbjuda högspecialiserad vård mot ätstörningar och får hela landet som upptagningsområde. Därmed blir den nya verksamheten till viss del intäktsfinansierad. Tanken är att ha ett mindre antal vårdplatser vikta för patienter från Västernorrland. Ett underuppdrag blir att profilera kliniken i Sundsvall mot ätstörningar inom elitidrott, något som idag saknas. 

- Vi kommer att kunna erbjuda unik vård och behandling inriktad på allvarliga ätstörningar i samband med elitidrott. Ätstörningar är, efter depression och ångest, den tredje vanligaste formen av psykiatrisk sjukdom vid elitidrott och i dagsläget saknas ett samlat behandlingserbjudande för svår ätstörning i denna population, säger Kristina Mårtensson.

Regionen åtar sig även att, tillsammans med Umeå universitet, bedriva forskning, utbildning och utveckling inom området.

Fakta om Nationell högspecialiserad vård

  • 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att utforma och leda arbetet för koncentration av högspecialiserad vård på nationell nivå och fasa ut det tidigare systemet med rikssjukvård.
  • Målet är att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt.
  • Det är nämnden för nationell högspecialiserad våd som beslutar om vilken eller vilka regioner som beviljas tillstånd, samt beslutar om särskilda villkor för tillståndet.

Källa: Socialstyrelsen Nationell högspecialiserad vård - Socialstyrelsen

 

 


Tillbaka till toppen