Person i rullstol körs in i färdtjänsttransport
Färdtjänsttransport med taxibuss. Foto: Mikael Erhardsson

Färdtjänstrabatt i samband med sjukresor i taxi tas bort

2021-10-01 09:38

Från och med 1 september 2021 tas rabatten för sjukresor i taxi för personer med färdtjänsttillstånd bort. Färdtjänstrabatten är inte förenlig med kommunallagen och beslut togs i regionfullmäktige i juni.

I Västernorrland finns resekostnadsersättning för alla invånare. Den ska öka tillgängligheten för medborgarna som bor långt ifrån närmaste sjukhus, tandvårdsklinik eller hälso och vårdcentral och gäller vid resor med kollektivtrafik.

- För att göra vården tillgänglig för så många som möjligt erbjuder Region Västernorrland, som en av få regioner i landet, kostnadsfria sjukresor med kollektivtrafik till alla. Att ge rabatt till en grupp personer för taxiresor är inte förenligt med kommunallagen och bidrar inte till syftet med resekostnadsersättning så därför tog regionfullmäktige beslutet att ta bort rabatten, säger Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen.

I dag är det förutom Region Västernorrland endast Örebro och Östergötland som erbjuder någon form av riktad rabatt till personer med kommunalt färdtjänsttillstånd i samband med sjukresor i taxi.

Taxi vid behov

Region Västernorrland erbjuder fortsatt sjukresor med taxi för dem med behov. Inget ändras vad gäller hur invånaren bokar sin resa.

För att resekostnaderna i taxi inte ska bli för höga finns två skydd för maxkostnad:

  • 200 kronor per sjukresa enkel väg
  • 2 400 kronor är högkostnadsskyddet per tolvmånadersperiod

Mer information om sjukresor hittar du på 1177.se/sjukresor


Tillbaka till toppen