Fem miljoner i tillskott för kultur

2020-09-04 10:26

Region Västernorrland får ta emot ett tillskott från Kulturrådet på drygt fem miljoner kronor för att mildra effekterna av covid-19. Beslutet fattades förra veckan och totalt får regionerna ett extra stöd på 138 miljoner för att klara sin regionala kulturverksamhet.

Region Västernorrlands stöd på fem miljoner fördelas inom det som kallas kultursamverkansmodellen, där de stora kulturinstitutionerna ingår.

De som får ta del av ökningen av det statliga stödet är:

  • Scenkonst Västernorrland AB
  • Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
  • Riksteatern Västernorrland
  • Regionbiblioteket Västernorrland
  • Hemslöjdskonsultverksamheten
  • Föreningsarkivet Västernorrland
  • Näringslivsarkiv i Norr
  • Konstverksamheten på regionen

- Kulturområdet är en av de branscher som haft det allra svårast under våren och sommaren på grund av pandemin. Publikgränsen på 50 personer har gjort att nästan alla evenemang fått ställas in. Denna ökning på totalt 11 procent av det regionen tidigare fördelat i statligt stöd till verksamheterna under 2020, är ett välkommet tillskott, säger kulturchef Maria Oldenmark.

Hur pengarna får användas styrs av förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet samt den regionala kulturplanen.

- Det vi ser framför oss är att institutionerna behöver investera i teknik, system eller kunskap och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Eller satsningar som gynnar kulturens infrastruktur, där man arbetar tillsammans med andra aktörer, säger Maria Oldenmark.

Frågan behandlas av Nämnden för hållbar utveckling den 1 oktober.


Tillbaka till toppen