Sasha Cavic, Manukularatne Nordlander, Anna Edbom, Josefin Kastbom, Tina Strömgård
Enhetschefen Sasha Cavic, barspecialistundersköterskorna Manukularatne Nordlander och Anna Edbom, sjuksköterskorna Josefin Kastbom och Tina Strömgård arbetar och trivs på avdelning 44.

Fem nya sjuksköterskor – nu behövs ingen hyrpersonal på barnavdelningen

2021-10-06 09:42

På ett år har alla stafettsjuksköterskor på barnavdelning 44 vid sjukhuset i Sundsvall bytts ut mot regionanställda sjuksköterskor. Totalt sett är Region Västernorrland en av få regioner i Sverige som minskar sina kostnader för hyrpersonal i sjukvården.

Sasha Cavic tillträdde som enhetschef för barnavdelning 44 för ett år sedan. Då var fem till sex av de totalt 17 sjukskötersketjänsterna bemannade av stafettpersonal.

Nu är avdelningen fullbemannad av fast anställda sjuksköterskor, varav ungefär hälften är specialistutbildade barnsjuksköterskor. På ett år har fem nya sjuksköterskor blivit anställda.

- När jag var ny gick jag igenom varför tidigare anställda hade slutat hos oss, sedan bad jag alla skicka in önskemål om hur de ville jobba. Vissa ville aldrig jobba nätter, andra ville alltid jobba nätter. Det tog tid hitta balans mellan att tillmötesgå de anställda och samtidigt fullfölja vårt uppdrag, säger Sasha Cavic.

Nöjd personalgrupp

Sasha Cavic säger att en del av personalarbetet gått ut på att hitta rätt plats för rätt person och på så sätt skapa en nöjd och välfungerande arbetsgrupp.

- Det handlar om inventering av personalen och att matcha var och en med rätt uppgift. Där det behövs får man sätta in utbildning. Vi ska tillsammans jobba hårt för att trenden ska hålla i sig. För mig är personalvård den viktigaste arbetsuppgift eftersom personalen er den viktigaste resurs vi har.

Trend som sticker ut

Även om Region Västernorrland fortfarande har höga kostnader för hyrpersonal, strax under 200 miljoner under det första halvåret 2021, så är utvecklingen på barnavdelning 44 inte unik. Trenden i regionen har det senaste året varit att kostnaderna för stafetter sjunkit och andelen hyrpersonal har minskat.

En jämförelse mellan första halvåret 2021 och samma period 2020 visar att Region Västernorrland är en av fyra regioner i Sverige där kostnaderna för hyrpersonal minskar. I övriga 17 regionen har den ökat. Resultatet framgår när Sveriges kommuner och regioner (SKR) i dag presenterar sin sammanställning av stafettkostnader i regionerna.

”På väg åt rätt håll”

Totalt minskade kostnaderna med 8,6 procent i Västernorrland. I Sverige som helhet ökade kostnaderna med 9,4 procent.

Nationellt ökade stafettkostnaderna allra mest inom den somatiska vården, medan Region Västernorrland gick mot strömmen och minskade sina kostnader för stafettpersonal i somatiken med nästan 16 procent.

Även vid SKR:s förra sammanställning, i slutet av 2020, hade Region Västernorrlands kostnader för hyrpersonal minskat i jämförelse med 2019.

- Det är glädjande att se att det här är en trend som håller i sig. Vi har fortfarande högre kostnader än vad vi skulle önska, men det här är ett bevis på att vi är på väg åt rätt håll. Vi arbetar långsiktigt tillsammans med verksamheterna med att införa nya arbetssätt och öka samverkan för att minska kostnaderna för inhyrd personal, säger Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland.

Pandemin har ökat kostnaderna för inhyrd vårdpersonal | SKR


Tillbaka till toppen