Hans Boman, smittskyddsläkare, utanför sjukhuset norra entrén
Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Fler vårdas på sjukhus för covid-19

2021-11-08 10:41

Just nu är belastningen på regionens sjukhus på grund av covid-19 högre än den varit de senaste veckorna. Tio personer är inlagda på sjukhus med bekräftad covid-19, två av dem vårdas på intensivvårdsavdelning .

- Generellt sett ser man att det är främst ovaccinerade som blir allvarligt sjuka och behöver sjukhusvård nu. Vi vill fortfarande uppmana alla att vaccinera sig, annars är jag rädd att fler kommer att bli sjuka i grupperna med låg vaccinationstäckning, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland. 

Högre vaccinationsgrad än i riket

Enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten har 180 348 personer i Västernorrland – vilket motsvarar 83,7 procent av befolkningen - i åldersgruppen 12 år och uppåt fått en första dos vaccin mot covid-19.

Nationellt sett har 82,1 procent av befolkningen fått en första dos vaccin i samma åldersgrupp.

Tredje dosen kan bokas efter 6 månader

Västernorrlänningar över 80 år, samt de som är över 65 år och har hemtjänst eller hemsjukvård, kan även boka den tredje dosen vaccin mot covid-19 om det gått minst sex månader sedan den andra dosen.

- Nu uppmanar vi alla som är över 80 år att boka sin tredje dos. Den behövs för att behålla skyddseffekten av vaccinet sedan det gått mer än sex månader efter andra dosen, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen