Fötter på våg
Matvanor och fysisk aktivitet är två huvudämnen i hälsosamtalen som ska göra västernorrlänningarna friskare.

Regionen som samtalar mest om hälsa

2022-03-23 08:00

Västernorrland ligger Sverigetoppen när det gäller rådgivning om ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsens enkät för 2020 visar att hälso- och vårdcentralerna i länet har haft fler rådgivande samtal om matvanor och fysisk aktivitet än någon annan region i landet.

- Personalen i primärvården arbetar systematiskt och målmedvetet med levnadsvanor bland sina. Matvanor är vår största utmaning, men just nu jobbar vi även mycket med fysisk aktivitet, säger Iwona Jacobsson, folkhälsostrateg i Region Västernorrland.

Positiv respons från patienterna

Västernorrland hade kvalificerade rådgivningssamtal om matvaror med över 8 300 patienter under 2020, vilket är flest per 100 000 invånare bland alla regioner i Sverige. Hälso- och vårdcentralerna i Västernorrland genomförde samma år nära 9 850 rådgivande samtal om fysisk aktivitet.

Enligt Iwona Jacobsson är en majoritet av patienterna positiva till att vårdpersonalen på hälso- och vårdcentralerna ställer frågor om kostvanor, rörelse, tobaks- och alkoholanvändande.

- Även den som redan drabbats av sjukdom kan få hälsovinster genom förbättrade vanor. En ökning av den fysiska aktiviteten kan till exempel vara en mycket verksam åtgärd för att förbättra hälsan hos patienter med kol, diabetes, högt blodtryck och depression, säger hon.

Stöd för ett friskare liv

Den nationella statistiken för förra året är inte publicerad ännu, men för Region Västernorrlands del ökade antalet rådgivningssamtal under 2021 i jämförelse med 2020.

- Jag är glad att vi har möjlighet att ge våra patienter den här möjligheten. Vi kan erbjuda stöd för att förändra ogynnsamma levnadsvanor och det kan leda till ett friskare liv.

 


Tillbaka till toppen