Johan Lundgren, specialisttandläkare

Folktandvårdens storsatsning på specialister ger utdelning

2019-12-03 08:30

Folktandvården i Västernorrlands utbildningssatsning ger nu resultat. Efter fem år utan parodontolog tar Sundsvallstandläkaren Johan Lundgren nu examen.

Bristen på tandvårdspersonal är stor i hela Sverige. Svårast är det att rekrytera specialisttandläkare. För första gången på fem år får Region Västernorrland en egen parodontolog – en specialist på folksjukdomen tandlossning.

– Drömmen har alltid varit att få jobba inom specialisttandvården och jag känner att jag kan göra stor skillnad, säger Johan Lundgren, som tar examen sjätte december.

Att lösa personalbristen är en av Folktandvårdens största utmaningar. Det råder en omfattande brist inom alla yrkeskategorier i tandvården. Tuffast ser läget ut när det gäller att rekrytera specialisttandläkare. Inom flera områden saknas det idag helt specialister.

För att trygga en god tandvård för invånarna har Folktandvården i Västernorrland valt att vidareutbilda allmäntandläkare till specialister inom olika områden.

Nio nya specialister

Nu tar den första av nio specialister examen. Det är Johan Lundgren, som är född och uppvuxen i Sundsvall, som nu efter tre års specialisttjänstgöring tar examen i parodontologi.

– Jag blir den ende parodontologen i Västernorrland. Mitt jobb blir nu bland annat att behandla de svåraste fallen när det gäller tandlossning. Jag kommer också att jobba med att sprida min kunskap så att kompetensen på området höjs ute på klinikerna, säger Johan Lundgren.

Tio procent av den vuxna befolkningen drabbas av allvarlig tandlossning. Med större kunskap om tandlossning kan mycket förebyggas. Därför är det en viktig rekrytering som gjorts.

– ­Det är otroligt viktigt för att kunna ge bra service till invånarna. Det kommer att ge en kompetenshöjning ute på klinikerna och en kvalitetshöjning inom Folktandvården, säger Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör Region Västernorrland.

Blir kvar i Västernorrland

Genom att låna in en specialist i parodontologi som handledare så har Johan Lundgren kunnat bo kvar hemma i Sundsvall i stället för att flytta till Umeå under specialisttjänstgöringen. Något som är positivt för länet då han och frun nu etablerat sig och blir kvar på orten.

– Det var en viktig del som arbetsgivaren lyckades lösa. En annan viktig del är att det finns utrymme för att få utveckla sig själv och verksamheten. Det tycker jag att jag fått inom Folktandvården i Västernorrland, säger han.

När Johan Lundgren nu tar examen så fortsätter utbildningen av sex stycken specialisttandläkare inom fler bristområden, och ytterligare två är på väg in.

– Det här innebär att inom tre till fyra år så kan vi ha löst ett av de stora problemen vi haft under många år, att vi saknar specialister. Det kommer att göra en stor skillnad för våra invånare som kan få en ännu bättre vård, säger Annri V Thimstrand.


Tillbaka till toppen