Förändrad ersättning till hälso- och vårdcentralerna

2020-04-14 14:24

På grund av det nya coronaviruset har en del fysiska besök på länets hälso- och vårdcentraler uteblivit och ersatts av andra kontaktvägar, därför ändras nu ersättningsmodellen för hälso- och vårdcentralerna.

Antalet besök på hälso- och vårdcentralerna i länet har minskat med anledning av det nya coronaviruset. Det beror bland annat på att äldre och andra som tillhör riskgrupper i lägre utsträckning besöker hälso- och vårdcentralerna, men också för att vården anpassat arbetssätten och har kontakt med patienterna på distans när det är möjligt.

- Under de här omständigheterna sker en hel del patientkontakter som inte berättigar till besöksersättning, till exempel när ett återbesök ersätts av telefonsamtal. För att hälso- och vårdcentralernas ekonomi inte ska påverkas negativt behöver ersättningsmodellen anpassas, säger Ingeborg Wiksten, ordförande i Vårdvalsutskottet.

Med anledning av de ökade vårdkontakterna på distans tog Regionstyrelsen vid sitt sammanträde den 14 april beslut om att tillfälligt ändra ersättningsmodellen för hälso- och vårdcentralerna. Från och med den 1 april 2020 kommer grundersättning per listad patient att betalas ut istället för besöksersättningen. Patientavgifterna, som är en del av besöksersättningen, kommer även fortsatt att tillfalla hälso- och vårdcentralerna.


Tillbaka till toppen