Förändrade arbetssätt även för Regional utveckling

2020-03-17 15:31

Arbetet i förvaltningen Regional utveckling fortsätter och våra centrala uppdrag löper som planerat, med något förändrade arbetssätt. Vi följer noga utvecklingen för att få en överblick och agera på de snabba negativa effekter vi ser med anledning av smittspridningen av covid-19.

Denna situation innebär samarbete och förändrade arbetssätt av oss alla under överskådlig tid. Vid planerade sammankomster följer vi de rekommendationer som nationella myndigheter ger. Vi kommer under den närmaste tiden vara restriktiva med fysiska möten och istället använda oss av digitala lösningar i större utsträckning. Vi har ambitionen att erbjuda samma nivå av service som tidigare med hjälp av digitala kanaler.

Folkhögskolorna undervisar på distans

Regeringen rekommenderar att folkhögskolor och annan vuxenutbildning övergår till distansstudier för att minska smittspridningen. Hola, Ålsta och Örnsköldsviks folkhögskola ställer nu om verksamheten och erbjuder distansundervisning. Skolorna infomerar löpande via sina webbplatser.

Påverkan på tillväxt och näringsliv

Smittspridningen har effekter på regionens näringsliv. Vi följer utvecklingen noga och skapar beredskap för initiativ som kan bidra till att stötta näringslivet i det nya ekonomiska läget.

Information om regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet finns på https://www.regeringen.se/

Som ägare av Almi Mitt vill vi även hänvisa företagare till dem på https://www.almi.se/vasternorrland.

 

Projekt- och företagsstöd

Som regionalt utvecklingsansvariga finansierar vi projekt- och företagsstöd. Projekt och verksamheter kan påverkas av situationen som råder och i förlängningen kan det innebära att verksamheter har svårt att leva upp till uppsatta projektmål och indikatorer. Tillsammans kan vi hantera de problem som uppstår på ett bra sätt genom en kontinuerlig dialog.

Skäliga kostnader för inställda arrangemang och resor har rätt att få stöd. Intäktsbortfall och eventuell förändring av projektbudgeten hanteras som vanligt i dialog med ansvarig handläggare. Vi prioriterar utbetalningar till företag och har korta handläggningstider. Vi tar som vanligt emot nya ansökningar av företags- och projektstöd.

Ni som driver projekt med finansiering från Tillväxtverket kan ta del av mer information här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html

Kulturverksamhetens kulturstöd

I och med vårt regionala utvecklingsansvar delar vi också ut stöd till regionala kulturprojekt. Om kulturprojekt som beviljats stöd har svårt att leva upp till projektmålen eller har andra problem, uppmanar vi till en dialog med kulturverksamheten.

Resten av förvaltningens verksamhet pågår som vanligt. Om förändringar sker kommer vi att informera om detta via vår webbplats.


Tillbaka till toppen