Fördubbling av antalet bekräftade fall

2021-12-02 08:23

Smittspridningen av covid-19 ökar nu kraftigt i Västernorrland. Förra veckan mer än fördubblades de bekräftade fallen.

- Det beror delvis på den utökade provtagningen, men speglar även en reell ökning av smittspridningen, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Vecka 45 bekräftades 83 fall av covid-19 i länet. Vecka 46 var motsvarande siffra 116, för att preliminärt ligga på drygt 230 under vecka 47.

- Det är en rejäl ökning, men det är också förväntat att smittspridningen ska stiga i hela landet under december. I slutet av månaden kan vi förvänta oss en topp, säger Hans Boman.

Vaccinet är viktigast

Hans primära råd för att stävja smittspridningen är att vaccinera sig.

- Alla bör förstås vaccinera sig och ta de rekommenderade doserna av vaccinet, säger han.

Spridningen är störst bland barn mellan 10 och 14 år. Därefter kommer åldersgruppen mellan 15 och 19 år.

- Den yngre gruppen vaccineras i skolorna just nu, vilket vi hoppas ska minska smittspridningen. Men även fler av 16-19-åringarna borde se till att vaccinera sig, säger Hans Boman.

Testa dig och stanna hemma!

Vidare är rådet att fortsätta tänka på att hålla sig hemma och provta sig vid symtom på smitta.

Enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation ska personer som har symtom göra ett test för covid-19 och känna sig friska innan de går tillbaka till arbete, skola eller aktiviteter. Det ledde under förra veckan till att Region Västernorrland analyserande 5758  prover jämfört med 2160 prover vecka 46. Vid positivt test gäller att man ska stanna hemma i minst en vecka och följa de förhållningsregler man får.

Nu gäller dessutom att den som bor med en person som har testats positivt för covid-19 ska stanna hemma i en vecka efter att familjemedlemmen blev provtagen och testa sig på dag 5.

Fem på sjukhus

Den ökade smittspridningen har än så länge inte vållat någon stor ökning när det gäller belastningen på sjukvården. Just nu vårdas fem personer på sjukhus till följd av covid-19, varav en på intensivvårdsavdelning.

- Det är ett gott tecken, även om ökad smittspridning på sikt brukar leda till att fler behöver sjukhusvård, säger Hans Boman.


Tillbaka till toppen