Företagsstöd för sysselsättning och växtkraft

2021-12-06 15:24

Region Västernorrland har beslutat om företagsstöd till Thordab AB och Sollefteå Bygg & Renovering AB.

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar Region Västernorrland statliga medel för att främja regionala tillväxtåtgärder, 1:1-anslaget. Vid regionala utvecklingsutskottets möte den 2 december beslutades om stöd till två företag i regionen.

- Det är positivt att företag kan växa och utvecklas i regionen. Företagsstöden ligger väl i linje med vår regionala utvecklingsstrategi och prioriteringen om att vi ska arbeta för fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare, säger Isabell Mixter (V), ledamot i regionala utvecklingsutskottet.

Thordab AB

Thordab AB är ett verkstadsföretag i Örnsköldsvik där kompetensen spänner från skärande bearbetning till grovplåtssvetsning. Företaget utvecklar även drivsystem för tunga fordon. Kunderna återfinns nationellt och internationellt. Genom att investera i en ny fleroperationsmaskin räknar företaget med att kunna växa och utvecklas. Den nya maskinen möter nya krav och kommer vara godkänd för arbeten som befintliga maskiner inte klarar av. Den nya maskinen arbetar snabbare, säkrare och klarar arbeten som kräver noggrannare bearbetningar. Investeringen öppnar upp för nya affärer och bedöms öka omsättningen och leda till anställningsbehov.

Regionala utvecklingsutskottet beslutade att bevilja 1 706 250 kronor i företagsstöd till satsningen vid Thordab AB.

Sollefteå Bygg & Renovering AB

Sollefteå Bygg & Renovering AB:s verksamhet består av tjänster inom byggnation och maskinentreprenad. Företaget bedriver sin verksamhet i Sollefteå med omnejd. Nu vill de investera i en tvätthall för tyngre fordon, en investering som gör att de vidgar sitt verksamhetsområde och därmed kan utöka sin personalstyrka. Då investeringen skapar nya arbetstillfällen stimulerar det regionens utveckling och företagets växtkraft.

Regionala utvecklingsutskottet beslutade att bevilja 1 775 040 kronor i företagsstöd till Sollefteå Bygg & Renovering AB.

Om företagsstöd i Region Västernorrland

Som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland hanterar regionen statliga medel, så kallade 1:1-anslag, för att främja tillväxt och omställning till hållbar regional utveckling. Stödhanteringen styrs av förordningar och stöd beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.y

Sök stöd och finansiering


Tillbaka till toppen