Antonio Moraitis, ST-läkare inom anestesi, fick stipendium av regionfullmäktiges ordförande Jan-Olov Häggström (S).

”Forskningen i regionen står stark”

2018-12-11 12:08

När Region Västernorrland anordnade sin alldeles egna Nobeldag med fokus på forskning, konstaterades att utvecklingen ser positiv ut med allt fler disputerade medarbetare och allt fler publicerade vetenskapliga artiklar.

- Vi har sett en stark utveckling på forskningssidan de senaste tio åren, men har även en del utmaningar som att få fler yrkesgrupper att välja att forska, säger Jonas Appelberg, områdesdirektör för Forskning, utbildning och innovation (FUI).

Forskningsanslag, samverkan med universitet, landsting och regioner i norra Sverige och gemensamma satsningar för att underlätta klinisk forskning är alla delar som bidragit till den positiva utvecklingen i Västernorrland.

- Det är en viktig utveckling eftersom vi kan bidra med nya kunskapsunderlag som ger samhällsnytta, säger Jonas Appelberg.

Just samhällsnyttan med forskning lyfte också Tohr Nilsson som forskat inom arbets- och miljömedicin i Region Västernorrland i 30 år och flera gånger fått utmärkelser för att vara världsledande inom vibrationsforskning.

- Vi behöver i all forskning ha fokus på nyttan för invånarna och effekterna i samhället. I dagsläget har till exempel 75 procent av jordens befolkning inte tillgång till medicin för att dämpa smärta. Det finns också tillstånd som drabbar många, som till exempel migrän, där de bakomliggande orsakerna är ganska outforskade, säger Tohr Nilsson.

Forskningsanslag underlättar vidare forskning

Vid Nobeldagen delade regionfullmäktiges ordförande Jan-Olov Häggström (S) ut stipendier till medarbetare i Region Västernorrland som påbörjat studier och nu får forskningsanslag för att kunna ta sin forskning vidare och hitta lösningar som kan gynna invånare och patienter.


Tillbaka till toppen