Jonas Appelberg, forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör i Region Västernorrland.
Jonas Appelberg, forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör i Region Västernorrland.

Första nationella jämförelsen av regionernas forskning

2019-11-28 10:39

För första gången har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samlat in statistik för att kunna jämföra regionernas forskning. Siffrorna för år 2018 visar att skillnaderna är stora i landet.

Jonas Appelberg, forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör i Region Västernorrland, har varit med och utarbetat ett antal indikatorer för att kunna följa upp den kliniska forskningen. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete och fler indikatorer kommer att implementeras framöver.

- Jag är övertygad om att vi kommer att ha stor nytta framgent av denna nya uppföljning, inte minst vad gäller förståelse för målsättning och nyttogörande för den kliniska forskningen i landet, säger Jonas Appelberg.

Stora skillnader mellan regionerna i landet

Regionerna som har universitetssjukhus sticker ut i jämförelsen. En stor andel av den kliniska forskningen i Sverige har koppling till de stora universiteten.

I norra Sverige ligger Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten alla under rikssnittet när det gäller antalet docenter, professorer, forskarstuderande, disputationer, forskarutbildade medarbetare och FoU-publikationer under år 2018. Region Västerbotten ligger på första eller andra plats inom alla dessa kategorier i jämförelsen.

- Vi har ett väldigt tätt forskningssamarbete i norra Sverige och tillsammans är vi en stor och viktig aktör inom den kliniska forskningen. Läkarutbildning i regionen och utveckling av den forskningsstödjande verksamheten Forum Norr har starkt bidragit till utvecklingen av den kliniska forskningen och våra akademiska miljöer här uppe i norr, säger Jonas Appelberg.

Hög kvalitet trots relativt lite forskningsmedel

Statistiken från Sveriges Kommuner och Regioner visar också att det skiljer sig mycket åt mellan regionerna när det gäller hur mycket ekonomiska medel som satsas på forskning.

- Utifrån våra förutsättningar och de medel som vi avsätter till forskning i vår region så gör vi väldigt mycket bra forskning med hög kvalitet, säger Jonas Appelberg.

Fakta: Region Västernorrlands forskning år 2018

Docenter - biträdande professorer (antal per hundratusen invånare)
Västernorrland 2,9 (Riket 17,9)

Professorer (antal per hundratusen invånare)
Västernorrland 2 (Riket 7,2)

Forskarstuderande (antal per hundratusen invånare)
Västernorrland 11,8 (Riket 34,2)

Disputationer (antal per hundratusen invånare)
Västernorrland 4,9 (Riket 16,8)

Forskarutbildade medarbetare (antal per hundratusen invånare)
Västernorrland 31 (Riket 65,7)

FoU-publikationer (antal per hundratusen invånare)
Västernorrland 87,2 (Riket 402,6)

ALF forskningsmedel (miljoner kronor)
Västernorrland 0,8 (Riket 18,8)

Forskningsmedel (miljoner kronor)
Västernorrland 2,4 (Riket 14,1)

Kostnad för forskningsstödjande kompetens (miljoner kronor)
Västernorrland 4,2 (Riket 5,4)

Källa: Vården i siffror - Regionernas forskningsaktivitet (Sveriges Kommuner och Regioner)


Tillbaka till toppen