Laddstation för elfordon

Rapport om utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga fordon är nu klar

2021-08-31 12:18

Handelskammaren Mittsverige presenterar nu resultatet av en förstudie som ska visa vilka behov och förutsättningar som finns för klimatsmarta tunga transporter i Västernorrland. Förstudien kommer att vara en del av underlaget för att gå vidare med ansökan om projektmedel hos Energimyndigheten.

Att elektrifiera tung trafik i länet kan öka möjligheterna för länets företagare att använda klimatneutrala transporter och därmed gå före i omställningen och stärka sin konkurrenskraft. I kartläggningen har ett trettiotal företag i godstransportsektorn intervjuats kring hur de ser på förutsättningarna för mer hållbara tunga transporter.

- Det finns stort intresse och vilja att satsa på nya klimatsmarta lösningar hos transportföretagen i Västernorrland. Några av de utmaningar som lyfts fram i rapporten är att det krävs långsiktiga nationella beslut och att internationell konkurrens gör att spelreglerna behöver gälla över längre tid. Vi ser att studien kommer vara ett viktigt underlag för investeringar gällande laddinfrastruktur i länet framöver, säger Anders Eriksson, Regionchef Örnsköldsvik, Handelskammaren Mittsverige.

Studien är en del av Västernorrlands elektrifieringslöfte till regeringen

Förstudien ingår i arbetet med Västernorrlands elektrifieringslöfte till regeringen där aktörer från offentlig sektor, näringsliv och organisationer i länet samarbetar. Målsättningen är att en eller flera regionala elektrifieringspiloter ska startas. I löftet ingår även att identifiera lämpliga sträckor och noder för utbyggnad av laddinfrastruktur gällande godstrafiken i länet.

- Godstransporternas miljöpåverkan behöver minska och i det arbetet är elektrifiering av vägtransporter en viktig del för att minska koldioxidutsläppen. Omställning behövs inom flera områden för att vi ska nå målsättningen att Sverige senast år 2045 ska vara klimatneutralt, säger Sofia Mackin, hållbarhetschef Region Västernorrland.

Energimyndigheten förväntas inom närtid öppna upp för möjligheten att söka projektpengar till utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige. Det gäller både vätgas-och elladdningsstationer för tunga fordon.

Intressenter

Initiativet till förstudien har tagits av Handelskammaren Mittsverige ett tiotal stora företag från olika branscher. Bland företagen kan nämnas IKEA, Kubal, SCA, Holmen, Jämtkraft, Norra Skog, Sundfrakt samt Örnfrakt.

Medel till förstudien beviljades av Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland.

Rapport – Laddinfrastrukturen är ett måste för vår framtid – Handelskammaren Mittsverige

Västernorrlands elektrifieringslöfte

Kontakt

Anders Eriksson, Regionchef med ansvar för infrastrukturfrågor

Handelskammaren Mittsverige

Tel.  070-655 50 25

e-post: anders.eriksson@midchamber.se

 

Sofia Mackin, Hållbarhetschef

Region Västernorrland

Tel. 070-283 11 48

e-post: sofia.mackin@rvn.se

 

Lotta Björnberg, Hållbarhetschef

Sundfrakt

Tel. 072-5880125

e-post: lotta.bjornberg@sundfrakt.se

 


Tillbaka till toppen