Fortbildningsdag: Konstpedagogiskt uppdrag

2019-11-06 12:43

Konstkonsulenten i Region Västernorrland önskar att utöka bild- och formområdets representation i JOJJO utbudskatalog. Med anledning av detta erbjuder regionen sju yrkesverksamma konstnärer från länet som önskar att arbeta konstpedagogiskt, i skapande skola projekt, att tillsammans med Maria Grönfeldt Thörnberg (strateg och samordnare barn och unga, Scenkonst Västernorrland) och Maria Sundström (konstnär) utforma personliga workshops till den digitala katalogen som ligger till grund för beställningar 2020/2021.

Deltagande konstnärer förväntas göra förarbete i form av idéformulering till workshop, samt svara för bildmaterial till annonsen. Dagen avslutas med att medverkande konstnärer publicerar sin/sina programpunkter i JOJJO utbudskatalog.

Deltagande i workshopen är arvoderat à 975 kronor/timmen (f-skatt). Regionen bjuder på kaffe och mackor. Lunch på egen hand. Deltagande konstnär kan söka resestöd från regionen för medverkan vid workshopen. Observera: nya förslag kommer att prioriteras, urval görs av sakkunnig jury.

Ansökan skickas som ett dokument till Sebastian Andersson, konstkonsulent: sebastian.andersson@rvn.se

Plats: Regionens Hus i Härnösand

Datum: 2/12 2019

Tid: 08.00 – 16.00


Tillbaka till toppen