Vandring i Nordingrå
Vandring i Nordingrå. Foto: Peder Sundström.

Fortsatt utveckling av Höga Kustenleden och omgivande näringsliv

2021-07-07 16:59

Nu ska den populära Höga Kustenleden utvecklas ytterligare. Genom att ta fram nya erbjudanden längs leden, skapa fler besöksanledningar och ge bättre information ska tillväxten stärkas, leden ska bli mer hållbar och även bidra till folkhälsan.

Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Örnsköldsviks kommun, Kramfors kommun, Höga kusten Turism, Höga Kusten destinationsutveckling samt representant från skötselföreningen för Höga Kustenleden har tillsammans arbetat fram vad som behöver göra för att lyfta Höga Kustenleden en nivå till.

Förutom att lyfta leden som sådan ligger stort fokus på att även lyfta företagen som är aktiva kring Höga Kustenleden. Det ska ske genom mer enhetlig kommunikation, marknadsföring och att företagen utvecklar tydliga noder och besöksanledningar runt leden.

Fler ikoniska platser

Idag är Slåttdalsskrevan en av de besöksmål längst leden som drar flest besökare. Satsningen ska göra att fler platser får ökad tillströmning av besökare vilket gynnar tillväxten.

- Satsningen har stort fokus på att skapa ekologisk hållbarhet. Idag är Slåttdalsskrevan den plats som många vandrare väljer att besöka och det gör att sträckan belastas hårt. Nu ska vi titta på hur vi kan skapa fler ikoniska platser och hur vi kan marknadsföra dem och dra besökare till fler ställen längs den tretton mil långa leden. Det gör leden mer hållbar för framtida generationer, säger Linda Edlund, besöksnäringsstrateg vid Region Västernorrland.

Populär led

Naturturism, friluftsliv och vandring i Höga Kusten lockar årligen stora mängder besökare och Höga Kustenleden är en av tolv signaturleder som Svenska Turistföreningen, STF, har valt ut. Idag löper leden från Hornöberget i söder till Örnsköldsvik i norr. Ett sätt att göra den mer anpassad för besökare är att skapa möjligheter till rundslingor att vandra.

- För att leden ska kunna stärka besöksnäringen och arbetet för folkhälsan behöver den utvecklas och anpassas. Vi vet till exempel att de flesta vill vandra kortare dagsturer eller halvdagsturer och de ska vi arbeta för att få till på Höga Kustenleden. Då tillgodoser vi bättre besökarnas krav och kan ta tillvara dess fulla potential, säger Niklas Selin, projektledare.

Hållbar och tillväxtskapande besöksnäring

- Det här är ett stort och viktigt arbete ur flera aspekter som vi drar igång nu. Det kommer bli riktigt bra för alla som bor i eller besöker Höga Kusten, säger Niklas Selin.

Satsningen på Höga Kustenleden ska utmynna i:

  • Företagen kring leden ska ställa om och erbjuda nya produkter som når nya målgrupper. Vi ska erbjuda en bättre upplevelse för våra besökare som kommer att generera tillväxt hos företagen.
  • Fler kommersiella produkter läng leden.
  • Fler ikoniska platser för att sprida besökare året runt samt att tillgängliggöra leden.
  • Företagare och besökare ska få rätt information vid rätt tillfälle. Företagen som är verksamma kring leden ska stärkas i hur de kan använda Höga Kustenleden som dragare till sina verksamheter.

Fakta Höga Kustenleden

2020 övertog Region Västernorrland utvecklingsansvaret för leden. Därmed ansvarar Region Västernorrland för den strategiska utvecklingen och att samordna nätverk – det vill säga att agera sammanhållande och sammankallande för de övergripande aktörerna; Destination Höga Kusten, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland med flera.

Ledutveckling för företagsutveckling

Projektet Ledutveckling för företagsutveckling ska pågå från 1 juni 2021 till och med oktober 2023. Arbetet finansieras av Region Västernorrland samt genom EU:s regionalfond som ska stärka förutsättningar till omstart efter pandemin. Strukturfondspartnerskapet mellersta Norrland har beviljat tre miljoner kronor för projektet ”Ledutveckling för företagsutveckling”. 


Tillbaka till toppen