Niclas Adolphsson, Maria Söderberg, Mariell Rehnman och Magnus Lindström (med flygplan i bakgrunden) samt inredningen på ambulansflyget
Niclas Adolphsson, Maria Söderberg, Mariell Rehnman och Magnus Lindström utbildar sig för att arbeta inom ambulansflyget

Fyra medarbetare tränar för uppdrag på ambulansflyget

2021-10-01 09:38

Fyra specialistsjuksköterskor från Örnsköldsvik förbereder sig inför nytt uppdrag inom svenskt ambulansflyg. Det är en ny verksamhet som drivs gemensamt av Sveriges regioner. Personalen som nu tränas i Umeå blir först att flyga i Sverige.

Fyra av totalt 18 specialistsjuksköterskor i norra regionen

Maria Söderberg, Mariell Rehnman, Magnus Lindström och Niclaz Adolphsson jobbar vanligtvis som intensivvårdssjuksköterskor respektive anestesisjuksköterska på Örnsköldsviks sjukhus. Den här veckan började specialistsjuksköterskorna sin träning för det nya uppdraget. Alla kommer fortsatt att jobba kvar på Örnsköldsviks sjukhus på 50 procent medan resterande tid läggs på ambulansflyget.

- Jag ser fram emot att få varva och mixa intensivvårdsarbetet med arbetet utanför sjukhuset. Jag har dessutom tidigare erfarenhet av att jobba på ambulans och drömt om att bli pilot. Därför känns utmaningen att få jobba på ambulansflyget särskilt fin!, säger intensivvårdssjuksköterskan Maria Söderberg.

Ambulansflygen ägs gemensamt av Sveriges regioner via kommunalförbundet svenskt ambulansflyg. Den norra regionen startar upp med ambulansflygverksamheten på beredskapsbasen vid Umeå Airport. Resterande delar av landets ambulansflyg har driftstart i februari nästa år. Totalt har 18 specialistsjuksköterskor anställts till norra regionen. Alla anställda sjuksköterskor måste vara specialiserade inom intensivvård eller anestesi samt ha minst tre års yrkeserfarenhet.

ambulansflyg.jpgSvenskt ambulansflyg gör sig startklar

Får vara med och starta och utveckla verksamheten

De första veckorna av träningen kommer fokus att ligga på teori. De får lära sig om bland annat behandlingsriktlinjer och utrustning. Efter det kommer det veckor med mer praktisk träning där de också får flyga med planen.

- Det är otroligt kul och spännande att få vara med och starta och utveckla en ny verksamhet. Vi påbörjade träningen i måndags och har redan fascinerats över hur genomtänkt allt är, flygen som är helt nya är verkligen designade efter både personal och patienters behov. Det känns tryggt för både mig, kollegor och de vi kommer ta hand om, säger Maria Söderberg.

Det primära uppdraget kommer att vara att så kallade normaltransporter vilket till största delen är planerade transporter mellan regionernas olika vårdinstanser, när det exempelvis är långa avstånd och behov av specialiserad vård som inte finns på alla ställen i landet, men också mer akuta transporter. Ambulansflygplanen transporterar även specialistteam, för allvarligt sjuka vuxna, ECMO (konstgjord lunga), för tidigt födda barn och svårt sjuka barn, men också team och utrustning för organtransplantationer.  Ordinarie sjuksköterska ombord ansvarar alltid för flygplanets medicinska utrustning.

collage 2_ambulansflyg.pngSyrgas, luft och vakuum är integrerat i flygplanets panel. Här syns Maria Söderberg, intensivvårdssjuksköterska, flygplanet och den elektriska bårlyften.

Kombinerad tjänst gynnar både medarbetare och regionen

Ett krav som svenskt ambulansflyg ställer på sina anställda är att de måste arbeta kliniskt minst 25%. Syftet med det är att personalen ska bibehålla sin kompetens. Maria, Mariell, Magnus och Niclaz kommer fortsatt att jobba 50% vardera för Region Västernorrland vilket bidrar till att de får utveckla sin kompetens och regionen har möjlighet att ta del av deras nya kunskaper.

- Det känns bra att som chef och arbetsgivare  kunna erbjuda sina medarbetare en möjlighet att jobba med något de tycker är kul och utvecklande samtidigt som vi får ta del av både deras nuvarande och nya kompetens på hemmaplan, säger Anethe Edman, enhetschef Intensivvårdsavdelningen.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. KSA ägs och finansieras av samtliga Sveriges 21 regioner. Svenskt ambulansflyg kommer att utföra ambulanstransporter med flygplan och har en beredskap dygnet runt, året runt. Sjukvårdstransport med flyg passar särskilt bra när avstånden är långa, för transporter mellan sjukhus och vid allvarlig sjukdom eller skada. Ambulansflygen är ett komplement till ambulanser på väg och med helikopter. 

Förbundets styrelse består av förtroendevalda representanter för de sex sjukvårdsregionerna. Regionråd Glenn Nordlund (S) är ordinarie styrelseledamot för den norra sjukvårdsregionen.

På webbplatsen Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg hittar du mer information.

 


Tillbaka till toppen