Gemensam satsning på länets besöksnäring

2020-11-06 14:20

Region Västernorrland har fått EU-stöd till ett gemensamt projekt med destinationerna Sundsvall och Höga Kusten för att utveckla besöksnäringen i länet. Syftet är att turistföretagen ska komma stärkta och långsiktigt hållbara ur pandemin.

Projektet är tänkt att bland annat resultera i att företag ställer om och förnyar sitt utbud mot nya målgrupper eller marknader, skapar nya produkter och stärker sina företagsnätverk. Tillsammans ska regionen och destinationerna matcha besöksnäringens behov mot de stöd och den finansiering som företagsfrämjande aktörer kan ge.

– Destination Sundsvall, med Ånge och Timrå, har aktörer inom mötesindustrin som kan drabbas hårt av pandemins effekter. Men i och med detta projekt kan de tillsammans med upplevelseaktörer i övriga destinationen ställa om till nya målgrupper och marknader. Det gör också att upplevelseföretagen stärker sin verksamhet och kan utvecklas, säger Anna Borggren affärsområdeschef besöksnäring på Näringslivsbolaget i Sundsvall.

– För att fortsätta utveckla Höga Kusten som en attraktiv destination behöver vi hitta stöd och finansiering som besöksnäringen inte haft tillgång till förut. Det i kombination med att kunna rita kartan för hur vi ska samverka i regionen gör att både Höga Kustens besöksnäring och vi som organisation för destinationsutveckling kan få mer utväxling av våra insatser, säger Mia Karlsson, vd på Höga Kusten Destinationsutveckling AB.

Totalt belopp för projektet är 5,5 miljoner kronor. 3 miljoner kronor kommer via Tillväxtverket från europeiska regionala utvecklingsfonden. 1,5 miljoner kronor kommer från Region Västernorrland och 500 000 kronor vardera från Höga Kusten Destinationsutveckling och Destination Sundsvall genom Näringslivsbolaget.

Projektet pågår till år 2023 och tre personer ska rekryteras. När de är på plats startar de med att analysera och identifiera besöksnäringsföretagens akuta behov. Nästa steg är att titta på vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras och genomföra dessa. Region Västernorrland leder det gemensamma projektet.

– Vi ser fram emot att köra igång! Att vi hade destinationerna med dess näring och representanter från det företagsfrämjande systemet i ansökan var nog en stor anledning till att vårt projekt trots tuff konkurrens blev beviljat av Tillväxtverket, säger Linda Edlund, besöksnäringsstrateg på Region Västernorrland.

Projektet görs i nära samverkan med bland annat Höga Kusten Turism, Konferensstaden i Sundsvall, BizMaker, Almi Företagspartner och ETOUR - Mittuniversitets nationella turismforskningscentrum.


Tillbaka till toppen