Gustaf Berg hade svaret på 30 miljoner-kronorsfrågan

2022-03-14 09:28

En ny digital funktion kan spara runt 30 miljoner kronor per år åt Region Västernorrland. Det påtalade läkaren Gustaf Berg idogt för sina chefer i sex månaders tid - tills IT-lösningen förverkligades i höstas.

- Jag är ingen expert på programmering, men så mycket förstår jag att en extra dialogruta som dyker upp när en läkare ska skriva ut ett läkemedel inte är särskilt svårt eller någon kostsam åtgärd, säger Gustaf Berg, specialistläkare på Medicincentrum i Örnsköldsvik

Det var på en arbetsplatsträff på medicinkliniken i Örnsköldsvik under försommaren 2020 som vikten av att förskriva det minst kostsamma alternativet bland likvärdiga läkemedel kom upp som en punkt. Läkemedelskostnader står för ca 33 procent av de totala kostnaderna för Vårdområde Medicin.

- Det kommer nya och billigare läkemedel som fullt ut kan ersätta gamla äldre dyrare läkemedel men som inte får bytas ut på apoteken. Min tanke var att vårt journalsystem bör kunna säga till om vi är på väg att skriva ut något dyrt icke rekommenderat preparat där det finns likvärdiga billigare preparat, säger Gustaf Berg.

Svårjobbat system hindrade besparingar

Eftersom det inte fanns någon automatiserad funktion för det tidigare har det i många fall inte blivit av.

- Vi har fått ut ”smarta listor” på ett papper med en tabell över de läkemedel som är rekommenderade framför andra. Men detta baseras på att varje enskild läkare varje gång denne ska förskriva ett läkemedel måste ta fram tabellen och kontrollera mot det preparat man har tänkt att förskriva. Det innebär mer jobb och resulterar i att det inte genomförs i en redan pressad arbetsbelastning. Summerar man hur mycket som hade kunnat sparas om man ”valt rätt” kommer man upp i nästan 30 miljoner kronor om året, säger Gustaf Berg.

Han förde en envis mejlkonversation med chefer och läkemedelsansvariga i regionen under sommaren och hösten 2020.

Enligt Gustaf Berg har det bitvis gått långsamt eftersom frågan bollats fram och tillbaka. Till sist kom den till regionens IT-utvecklare, som gav klartecken till att det inte fanns några hinder för en systemutveckling för digitalt läkemedelsval. Det var inte heller mer kostsamt än att regionen kunde implementera det relativt omgående.

Redan miljonbelopp 

Leif Ehlin, verksamhetschef Medicin i Närsjukvårdsområde Norr är tacksam över frukten av sin medarbetares kreativitet och engagemang.  När allt var klappat och klart fick Gustaf Berg tårta på jobbet.

- Det är ett förbättringsförslag som har haft enastående effekter. Det är ju helt otroligt att man kan spara så mycket pengar utan att påverka vårdens kvalitet, säger han.

Ulf Lindahl, apotekare på Läkemedsenheten och sekreterare i Läkemedelskommittén, ser att det redan skett stora besparingar i utgifterna för läkemedel.

- Besparingspotentialen på 30 miljoner kronor per år räknade jag ut när dessa listor togs fram från början. Jag har inte hunnit göra någon exakt beräkning av hur mycket av besparingspotentialen som kvarstår, men det handlar definitivt om miljonbelopp som hittills har sparats bara tack vare den nya funktionen. Jag har sett en markant förbättring av preparatval sedan maj 2021, när funktionen med dialogruta till slut infördes, säger han.

Ledande i Sverige

Tack vare att Region Västernorrland gått i bräschen kan läkemedelskostnaderna påverkas även på ett nationellt plan, enligt Ulf Lindahl.

- Det är bara Västernorrland som har drivit detta, men nu finns den här funktionen hos alla regioner som använder systemet NCS Cross. Systemförvaltaren Lennart Liljeqvist har gjort det stora grovjobbet och jag har gjort en del genom att stödja honom. Men idén var helt klart Gustafs.


Tillbaka till toppen