Plåster efter provtagning
Provtagning är en del av hälsoundersökningen.

Samarbete vid hälsoundersökning med flyktingar

2022-04-05 15:54

Region Västernorrland har inlett arbetet med att erbjuda hälsoundersökningar till alla personer som kommer till länet som flyktingar från Ukraina. Förhoppningen är att så många som möjligt ska tacka ja – och att de också vill vaccinera sig mot covid-19 vid samma tillfälle.

Personer som anländer från Ukraina till Sverige uppmanas att kontakta Migrationsverket och registrera sig. Därigenom får individen information om en hälsoundersökning och därefter tillgång till hälso- och sjukvård.

På hälsocentralerna i Bredbyn och Junsele har arbetet med hälsoundersökningarna börjat. Bland kallas små barn till BVC. 

Snart inleds även arbetet i Sundsvall och Timrå.

- Vi försöker samarbeta med vaccinationsenheterna så mycket som möjligt, för att minska belastningen på hälsocentralerna. Det bästa är om vi kan samordna hälsoundersökningen med vaccineringen mot covid-19, säger Susanne Johansson, koordinator för hälsosamtal och vaccination för asylsökande.

Information på ukrainska

Susanne Johansson har erfarenhet av liknande arbete från 2014, då hon arbetade med mottagandet av asylsökande när flyktingvågen nådde Kramfors som första område i Västernorrland.

Hon berättar att hälsoundersökningen, som är frivillig, bygger på kontroll av personens allmänna hälsotillstånd, sjukdomshistoria, eventuell medicinering och vaccinationsstatus. Sjuksköterskan, som oftast gör undersökningen med hjälp av telefontolk, frågar även om det har hänt något under flykten eller i hemlandet som kan leda till behov av vård som inte kan anstå.

Alla över tolv år erbjuds vaccin mot covid-19.

- För den som vill läsa på innan den vaccinerar sig har vi bra material från Folkhälsomyndigheten som är översatt till ukrainska. Vi har börjat åka till Mellansel och Junsele för att vaccinera vissa dagar i veckan, säger Susanne Johansson.

Barn har rätt till gratis sjukvård

Flyktingar från Ukraina har samma rätt till sjukvård i Sverige som andra asylsökande, vilket bland annat innebär att barn under 18 år har rätt till gratis sjukvård och tandvård på samma villkor som andra barn bosatta i Sverige.

Personer som fyllt 18 år har rätt till akut hälso- och sjukvård, samt hälso- och sjukvård som inte kan anstå. Personer som fyllt 18 år har också rätt till akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå.

Dessutom erbjuder regionen mödravård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning till asylsökande.

 


Tillbaka till toppen