Distriktssköterska Ulrika Mähler vid hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik, är en av dem som arbetar med hälsosamtal i regionen.
Ulrika Mähler, distriktssköterska vid hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik, är en av dem som arbetar med hälsosamtal i regionen.

Bättre hälsa och längre liv med hälsosamtal

2019-03-08 08:00

Hälsosamtal i kombination med hälsoundersökning kan leda till längre liv. Det visar en ny studie från Jönköpings län. Vård- och hälsocentralerna i Region Västernorrland genomför sedan 2012 hälsosamtal och -undersökning av liknande modell som i studien.

En ny studie på 757 män i Habo, Jönköpings län, som mellan 1985 och 1987 var inbjudna till ett hälsosamtal på sin vårdcentral, visar ett tydligt samband mellan hälsosamtal och hälsosammare livsstil samt lägre förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och cancer bland deltagarna. När forskarna följde upp männen 2010, 24 – 26 år senare, var den totala dödligheten för män i Habo 43 procent lägre jämfört med män i motsvarande åldersgrupp i riket.

3403 hälsoundersökningar

Den modell för hälsoundersökning med hälsosamtal som studerats i Jönköpings län är av liknande modell som används inom Region Västernorrland. 2018 genomfördes 3 403 hälsoundersökningar/hälsosamtal i Västernorrland.

- Vår bedömning, utifrån ett flertal olika studier som har gjorts av forskare i Västerbotten och Jönköping, är att hälsosamtal i kombination med hälsoundersökning påverkar kvinnors och mäns hälsa positivt. Enligt den första uppföljningen som vi gjort för våra egna deltagare i Västernorrland anger 65 procent av deltagarna i hälsosamtalen att de försökt förändra/har förändrat sina levnadsvanor, framför allt med ökad fysisk aktivitet, säger folkhälsoplanerare Nina Nordin.

Förre män än kvinnor

Region Västernorrland erbjuder kostnadsfria hälsoundersökningar med hälsosamtal (HUS) till alla invånare som under året fyller 40, 50 eller 60 år. Syftet är att främja goda levnadsvanor genom att först göra provtagningar och svara på ett hälsoformulär för att sedan ha ett hälsosamtal utifrån det. Den långsiktiga målsättningen är att minska hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Andelen som deltar har varierat mellan 40–52 procent årligen sedan hälsosamtalen inleddes år 2012. Dock är det färre män än kvinnor som deltar i hälsoundersökningarna samtidigt som en högre andel män än kvinnor har riskabla levnadsvanor.

- Det är inte unikt för Västernorrland att män deltar i något lägre utsträckning än kvinnor, så ser det ut i hela landet. Vi jobbar för att höja deltagandet generellt och uppmanar alla invånare att delta när de får inbjudan. Det skulle vara positivt om män deltog i samma utsträckning som kvinnor, säger folkhälsoplanerare Nina Nordin.


Tillbaka till toppen