Handelskraft – projektet som ska lindra handelsanställdas situation

2020-05-29 09:16

I Västernorrland och Jämtlands län ökar permitteringar i små och medelstora företag lavinartat med anledning av coronapandemin. EFS-rådet har därför beviljat medel till ett projekt som ska skapa möjligheter för kompetensutveckling av permitterade, varslade och anställda inom främst handelsbranschen.

Projektet Handelskraft, som har en budget på 8 miljoner, inleds i juni med en kompetenskartläggning av Företagarnas medlemmar inom handel, försäljning samt närliggande branscher. Aktiviteter i form av riktade kunskapshöjande insatser och uppdragsutbildningar ska resultera i att 450 individer inom handel och närliggande branscher genomgår kompetenshöjande insatser. Projektet pågår till slutet av år 2022.

- ”Handelskraft kommer att stärka regionens arbete med omställning och kompetenshöjande insatser, både akut i dessa kristider, men även långsiktigt. Jag känner mig otroligt stolt att vi snabbt kan börja arbeta strukturerat och långsiktigt med denna problematik”, säger Johan Vinter, tillväxtsamordnare på Region Västernorrland.

EFS-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättning och integration, på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

Den undersökning som Handelskammaren gjorde under våren visade att av Västernorrlands företag inom besöksnäring och handel trodde 70 procent att de inte skulle finnas kvar i höst. Då ansökte Region Västernorrland tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Handelskammaren, Arbetsförmedlingen och Företagarna om projektmedel för att lindra situationen för individer i dessa branscher.

Kontaktperson:

Johan Vinther
Tillväxtsamordnare - kompetensförsörjning
072-226 43 62
johan.vinther@rvn.se

 

Läs mer om vårt arbete med anledning av corona:

 


Tillbaka till toppen