Hans Boman blir fotograferad av flera kameror i samband med en presskonferens.
Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland

Hans blev regionens ansikte utåt

2021-10-01 09:38

Hans Boman kunde ha valt att gå i pension, istället har 67-åringen blivit regionens talesperson när han på övertid tagit sig an en pandemi - som utan konkurrens är karriärens tuffaste utmaning.

Hans Boman har varit smittskyddsläkare i Västernorrland sedan 2003, här ingår han i ett team på sex personer. I normala fall ägnar de sig åt multiresistenta bakterier, magsjukor, blodsmittor, årliga influensor och en och annan matförgiftning. Men covid-19 vände upp och ner på allt.

– Det absolut svåraste har varit de höga dödstalen och oförutsägbarheten, att inte veta hur det här nya viruset beter sig. Inget annat under mitt yrkesliv går att jämföra med det jag och alla andra har upplevt sedan mars 2020, säger Hans Boman.

Krävande kamp mot det nya viruset

Ett relativt lugnt arbetsliv som var inne på målgången, förvandlades till en turbulent och krävande kamp mot covid-19. På köpet hamnade Hans Boman i medias strålkastarljus och har varit en av de som jagats flitigast av länets reportrar under pandemin.

2. Hans Boman.jpg

– Det var naturligt att jag som smittskyddsläkare skulle bli regionens talesperson kring pandemin. Men det har varit dagar när jag har varit väldigt trött, trots att jag har svarat på samma frågor hundratals gånger har journalisterna bara fortsatt att ringa, säger han.

Att vara ansiktet utåt för regionens hantering av pandemin har, lite motvilligt, gjort honom till en offentlig person. Han motsvarighet på riksnivå är kollegan Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

Kommunikation och samverkan har varit framgångsfaktorer

Även om kommunikationen varit en viktig del av jobbet, så är det bara en av många arbetsuppgifter. Kärnan har varit interna samverkansmöten med regionala särskilda sjukvårdsledningen, primärvården, representanter från vårdhygien, smittspårning och vaccinationsprojektet. Dessutom har han varit på regelbundna avstämningsmöten med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, samt medarbetare på miljökontor och socialförvaltningar i länets kommuner.

– Fokus från alla har naturligtvis varit att stoppa spridningen av viruset, att få igång effektiv smittspårning och vaccinera befolkningen så fort det bara går.

Viktigt att ta vara på alla erfarenheter under pandemin

Arbetsbelastningen under pandemin har varit mycket hög och listan över de som varit involverade i olika konstellationer och möten är lång.

– Men det är fint att se att samarbetet fungerat och att samverkan varit nödvändig i en sådan här situation råder inget tvivel om. Nu är det väldigt viktigt att vi tar vara på all ny kunskap vi fått, den blir ovärderlig när nästa pandemi kommer, säger Hans Boman.

När nästa pandemi kommer?

– Ja, det får vi kallt räkna med, konstaterar Hans Boman.

Men när det händer räknar han med att inte stå i händelsernas centrum längre. Han planerar nämligen att dra sig tillbaka och bli pensionär en bit in på 2022.

Vad ska du göra då?

– Jag har en lång att göra-lista, så jag kommer inte att bli sysslolös. Bland annat behöver två fastigheter tas om hand, och jag har även ett antal intressanta resmål som lockar.

Om medarbetarporträtten

Under pandemin har många av våra medarbetare fått byta arbetsuppgifter. Under sex veckor i sommar får vi träffa 12 av dem som tagit sig an nya utmaningar i det omfattande lagarbete som krävts för att kunna hantera pandemin och vaccinationsarbetet.

Här kan du läsa övriga porträtt:

Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se)

 


Tillbaka till toppen