Här och nu - för en funktionell arbetsmarknadsregion måste Nya Ostkustbanan prioriteras

2022-02-28 16:41

Under seminariet Här och nu 25 februari drogs resultaten från den pendlingsrapport som nyligen tagits fram på uppdrag av kommunernas näringslivschefer.

Pendlingsresorna har blivit fler i landet och de avstånd man är beredd att acceptera har blivit större över tid. Det är en ökad hastighet för resorna som möjliggjort längre reseavstånd och ökat tillgängligheten. Pendlingsbenägenheten minskar betydligt när den sammanlagda restiden överstiger 45-60 minuter.

- Rapporten visar på en mängd positiva fördelar av ökad möjlighet till pendling både för individen, kommunerna och länet. Centralt för att pendling ska bli av är dock att nyttorna överstiger kostnaderna, säger Christian Forsberg, analytiker, Region Västernorrland.

Låg pendling i Västernorrland trots svag ökning

Pendlingen har sen 2011 utvecklats svagt positivt i Västernorrland, om än från låga nivåer. Andelen pendlare var år 2019 16 procent, vilket är knappt hälften av andelen pendlingen i riket. Möjligheterna att öka pendlingen är stora, men kräver fortsatta satsningar på infrastrukturen och parallellt behöver ett konkurrenskraftigt regionalt kollektivtrafiksystem som stimulerar till en ökad pendling utvecklas.

- En fortsatt positiv utveckling i Västernorrland förutsätter bland annat att Nya Ostkustbanan färdigställs i sin helhet och att vi parallellt utvecklar ett konkurrenskraftigt regionalt kollektivtrafiksystem med tåg och buss. På det sättet kan Västernorrlands arbetsmarknadsregioner bli mer konkurrenskraftiga, funktionella och i slutändan integrera alla länets kommuner samt ytterligare kommuner i angränsande län, säger Christian Forsberg.

Ny analysportal lanserad

Under Här och nu-seminariet presenterades också analysportalnorr.se - en gemensam portal som gör det lättare att del av fakta, statistik och analys för Sveriges fyra nordligaste regioner. Analysportal Norr är en webbplats som Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland gemensamt tagit fram. På webbsidan presenteras fakta, statistik och analyser.

- Det som publiceras på analysportalen ger sammantaget en bra inblick i norra Sveriges utveckling - nuläge, utmaningar och möjligheter, säger Emma Persson, analytiker, Region Jämtland-Härjedalen.

Analysportal NORR - Fakta, statistik och analys förr Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland


Tillbaka till toppen