Här och nu: infrastruktursatsningar kan ge jobb och tillväxt i Västernorrland

2021-04-23 14:15

Hur kan infrastruktursatsningarna i Västernorrland vara ett verktyg för tillväxt? Det var temat under premiären av Region Västernorrlands nya koncept ”Här och nu”. Webbinariet, som hade omkring 60 deltagare, bjöd på intressanta dragningar och diskussioner om länets utvecklingsmöjligheter i och med de stora infrastruktursatsningar som pågår i norra Sverige.

Henric Fuchs, infrastrukturstrateg hos Region Västernorrland, inledde med en omvärldsspaning om hur Nya Ostkustbanan kan bidra till regionens tillväxt och också till hela norra Sveriges utveckling.

- Det är en hög koncentration av bostäder och produktion just vid kusten och så har det sett ut under lång tid. En stor del av transporterna går på lastbil. Stora förflyttningar i handelsmönster och transportvägar pågår nu globalt och i och med Västernorrlands geografiska position så innebär det att vi får en ännu viktigare roll som transportnav, berättade Henric Fuchs.

De stora investeringar som görs i norra Sverige för med sig stora transportbehov, både av råvaror och kompetens. Bara företaget Northvolts etablering i Skellefteå beräknas ge 2000 nya jobb. 

- Skulle beslutet tas att färdigställa Nya Ostkustbanan så förkortas restiderna för människor nästan med hälften. Det innebär också kraftigt ökad konkurrenskraft för godstransporter i och med direkt anslutning till Östersjön och sjöfarten där. Tillsammans med övriga satsningar, såsom till exempel logistikparken i Sundsvall, så finns förutsättningar för helt nya och omvälvande globala transportupplägg, fortsatte Henric.

Västernorrland har goda förutsättningar

En av Västernorrlands styrkor är att kommunerna är överens om vilka satsningar som behövs.

- Vi har enorma förutsättningar och en fantastisk chans att stärka konkurrenskraften och attraktiviteten när det gäller att bo och verka i regionen, avslutade Henric.

I Sundsvalls kommun pågår ett flertal större satsningar på infrastruktur. Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör i Sundsvalls kommun, var inbjuden för att berätta om dessa och hur vi kan samarbeta ännu bättre i Västernorrland.

- I Sundsvalls kommun har vi jobbat mycket med kommunikationen för att visa upp hur Sundsvall utvecklas. Vi tycker att det är viktigt att använda berättelser för att visa på de stora fördelar vi har i regionen. Det finns fantastiska miljöer i hela länet och det pågår många satsningar. Det måste vi berätta om, inledde Magnus Ydmark.

Högre kapacitet är en nyckelfaktor

För Sundsvalls kommun är Nya Ostkustbanan en avgörande faktor för att lyckas fullt ut med inflyttning, investeringar och utveckling framåt.

- Det är många aktörer som har ögonen på oss och ställer frågor. De är i ett läge där de vill investera i länet och det måste vi tillsammans dra nytta av. En högre kapacitet i infrastrukturen där samhällets flöden kan fungera bättre är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling. Logistikparken i Sundsvall är en viktig pusselbit i det sammanhanget, poängterade Magnus.

I Sundsvall satsar man mycket på att fortsätta vara en attraktiv plats för investeringar och inflyttning. Satsningen på mountainbikeanläggningen ”Dynamo Sundsvall” är ett exempel på detta. Omvandlingen av stadsnära, äldre industriområden till bostadsstråk är ett annat.

- Vi tror mycket på att försöka skapa 15-minuterssamhället. Med det menar vi att det ska vara nära till service och fritidsintressen. Det här gäller inte bara Sundsvall utan många av våra kommuner i Västernorrland har verkligen den kvaliteten - att vi har just den närheten. Många människor vill ha möjlighet till både urban puls och naturliv och i Sundsvall har man till exempel aldrig längre än 1000 meter till skogen, samtidigt som vi har det som många vill ha ut av en stad, fortsatte Magnus.

Ett gemensamt Västernorrland

Magnus berättade också om sina tidigare erfarenheter från Helsingborgs kommun, där man fick till ett bättre samarbete och samsyn i regionen genom olika insatser på kommunal nivå.

- Vi behöver prata ännu mer om ett gemensamt Västernorrland, hur vi tillsammans kan samarbeta för att skapa ett attraktivt län. Vi behöver prioritera och lägga tid på det. Vi ska inte vara blyga för att visa på de fantastiska förutsättningar vi har, avslutade Magnus.

Det finns ett flertal olika funktionella samarbeten i norra Sverige. Hur kan man få ut mer utväxling på dessa samarbeten i Västernorrland? Det var en fråga som ställdes under webbinariet. Maria Lidgren, tillväxtchef, utvecklade hur delaktigheten i länet kan utökas:

- I den regionala utvecklingsstrategin så är en av de styrande principerna att vi inte ska stirra oss blinda på administrativa gränser, även om vi självklart måste förhålla oss till dem. Infrastrukturområdet är ett bra exempel på det. Vi behöver fler samarbeten där vi krokar arm för att nå den högsta potentialen. Sammantaget så pekar många satsningar i vår riktning just nu och vi behöver fortsätta ta tillvara det på ett bra sätt.

Nästa ”Här och nu” har temat folkhälsa och friluftsliv och genomförs 28 maj.

Startsida Här och nu

Regional utvecklingsstrategi


Tillbaka till toppen